ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Profil absolventa - praktická škola dvouletá "Pomocné zahradnické práce"

Absolvent praktické školy s dvouletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosaženého v průběhu školní docházky v základní škole speciální, základní škole, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění v různých oblastech praktického života.

  • plní stanovené povinnosti, dodržuje stanovená pravidla, je schopen spolupráce, respektuje

  • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí

  • osvojí si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi

  • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, chápe závažnost rozhodování o své budoucí profesi a celém životě

Příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblastech praktického života.

Možnosti pracovního uplatnění

Absolventi praktické školy s dvouletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích.

Střední škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout