ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

22. 12. 2020 je konec vyučování pro všechny žáky v 11.40 hod. Pokud vaše dítě nepůjde na oběd, oběd si odhlaste. Ve škole se sejdeme v pondělí 4. 1. 2021.

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2021 pevné zdraví.

 

Prodej kalendářů vytvořených žáky naší školy zahájen od 7. 12. 2020. Cena 80 Kč.

Náhled kalendáře ZDE

 

 • Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 naleznete ZDE.
 • Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 

Aktualizace k 23. 11. 2020:

Školní družina a školní klub – nejsme schopni personálně zajistit běžný provoz, při zachování homogenity skupin.

Od pondělí 23. 11. je zajištěn ranní dohled nad žáky od 7 do 7.55 hodin a odpolední dohled nad žáky od 11.40 do 14 hodin. Žáci docházejí do školy v určeném časovém harmonogramu, který je třeba dodržovat – bližší informace získáte od třídního učitele.

SŠ přechází od 25. 11. na prezenční výuku.

 

Více informací k provozu škol a školských zařízení naleznete v tomto dokumentu.

 

Aktualizace k 12. 11. 2020:

Vážení rodiče,

z rozhodnutí ředitelky školy je vyhlášeno dne 16. 11. 2020 ředitelské volno.

Od 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka na Základní škole, Praktické škole dvouleté a Základní škole speciální.

 • Žáci a pedagogičtí pracovníci budou nosit ve společných prostorách školy a školní jídelny roušky.
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (jednotlivé třídy se neslučují) do odvolání.
 • Školní jídelna je v provozu.
 • Docházející žáci dostanou od třídního učitele časový harmonogram s pokyny, v kolik hodin ráno mají přijít do školy.
 • Příjezd na internát je možný od středy 18. 11. 2020.

Výuka na Střední škole probíhá dále distančním způsobem.

 • Je umožněna prezenční individuální konzultace – vždy 1 žák/student a 1 pedagogický pracovník.

 

Aktualizace k 11. 11. 2020:

Dne 16. 11. 2020 bude mateřská škola uzavřena.

 

Aktualizace k 30. 10. 2020:

Od pondělí 2. 11. 2020 základní škola a praktická škola dvouletá přechází na distanční výuku do odvolání.

Školní družina, školní klub a internát jsou také uzavřeny. Mateřská škola zůstává otevřena v normálním režimu.

 

Aktualizace k 14. 10. 2020:

Provoz naší školy včetně školní družiny a internátu pro žáky ZŠ a praktické školy dvouleté je beze změn.

Školní klub je v provozu.

Omezuje se provoz SŠ (obor sklenářské práce) s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 - osobní přítomnost žáků při praktické a prezenční výuce není povolena.

Prosíme sledujte pravidelně webové stránky školy.

Děkujeme.

 

Aktualizace k 9. 10. 2020:

Změny, které se týkají naší školy:

 • výuka na 1., 2. stupni a praktické škole dvouleté probíhá dle platného rozvrhu
 • praktická výuka na SŠ (obor sklenář) bude probíhat od pondělí do středy každý týden až do uvolnění opatření. Teoretická výuka bude probíhat distančně ve čtvrtek a v pátek
 • zájmové kroužky pozastaveny
 • školní klub pozastaven
 • plavecký výcvik pozastaven
 • 26. a 27. 10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT dny volna na všech školách
 • provoz MŠ beze změn

Další informace naleznete na stránkách MŠMT zde

 

Aktualizace k 6. 10. 2020:

Na základě pokynů, které jsme obdrželi od Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích (KHS) bude probíhat školní výuka na naší škole beze změn.

Dle doporučení KHS jsme provedli následující opatření:

 • v hodinách HV bude probíhat teoretická výuka bez zpěvu
 • tělesná výchova 2. stupně ZŠ a SŠ bude probíhat formou vycházek

Bližší informace KHS jsou k dispozici na tomto odkazu.

O případných změnách Vás budeme informovat, sledujte prosím webové stránky školy.

 

Aktuální informace k 17. 9. 2020:

Vážení rodiče, žáci.

Na paragrafových školách (tedy i v naší škole) není nošení roušek povinné. V naší škole zatím roušky zaměstnanci a žáci nenosí. Dodržujeme jinak všechna pravidla doporučená MŠMT a hygienou. Cizí osoby mohou vstupovat pouze v nutných případech, po předchozí telefonické domluvě a v roušce. Rodiče MŠ vstupují do školy v roušce. Ostatní rodiče pouze v nutných případech, po předchozí telefonické domluvě a v roušce. V prostoru před školou je pohyb možný bez roušky.

Děkujeme za pochopení.

Aktuálně dostupné informace a kontakty na KHS Jihočeského kraje: https://www.khscb.cz/

 

Protože nevíme, jak se bude situace dále vyvíjet, připravujeme se všichni na případnou dálkovou výuku. Chápeme, že je to pro všechny náročné, proto jsme Vám připravili návod, jak dětem pomoci s připojením. Pokud byste měli s připojením potíže, jsme připraveni Vám pomoci.

Výuka na dálku:

Přístup do školního účtu MS Office (přihlašovací jméno a heslo žáka získáte u jeho třídního učitele)

Návody pro výuku na dálku:

Přístup do MS Outlook (školní e-mail)

MS Teams - zadávání úkolů

 

Ředitelka školy

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ