ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Znakový jazyk

Ve školním roce 2020/2021 začal na naší škole působit tlumočník znakového jazyka. Pravidelně dochází do hodin, kde simultánně překládá výklad vyučujících do znakového jazyka. Tlumočí také na poradách a přednáškách školy a pro pedagogické pracovníky vede kurz znakového jazyka.

Znakový jazyk neslyšících je vizuálním uměním. Má svou vlastní gramatiku, slovní zásobu a paralingvistické jevy – tak jako v mluveném jazyce rozeznáváme intonaci a barvy hlasu, můžeme odborné úkazy nalézt i v jazyce znakovém.

Znakový jazyk je dnes považován za plnohodnotný jazyk, stejně jako čeština nebo jiný národní jazyk. Je to forma řeči, kterou využívají sluchově postižení pro vzájemnou komunikaci.

Nejčastější mýty o znakovém jazyce hovoří jako o mezinárodní řeči. To ovšem není pravda. Každý národ má svůj specifický znakový jazyk. Neznamená to ale, že by český znakový jazyk byl totožný s českým jazykem. Největší rozdíl mezi klasickou češtinou a znakovým jazykem je v uspořádání slovosledu. Znakový jazyk má svoji vlastní gramatiku!

Odkazy na zajímavé webové stránky:

​​http://www.asnep.cz (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)
http://www.pevnost.com (České centrum znakového jazyka)
http://www.cktzj.com (Česká komora tlumočníků znakového jazyka)
http://www.cun.cz (Česká unie neslyšících)
http://www.frpsp.cz (Federace rodičů a přátel sluchově postižených)
http://cztn.cz (Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící)
http://evoluce3.cz  (Jihočeské centrum českého znakového jazyka)
http://www.snncr.cz/Ceske-Budejovice.html (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum ČB)
http://www.ff.cuni.cz (FF UK Čeština v komunikaci neslyšících)
http://www.trojrozmer.cz (Brněnské centrum českého znakového jazyka)
https://najisto.centrum.cz (Moravské centrum znakového jazyka)
http://www.jazykove-centrum-ulita.cz (Jazykové centrum ULITA)
http://www.ticho.cz (Vše pro neslyšící)
http://www.neslysici.cz (Internetové služby pro neslyšící)
http://www.ruce.cz (Informační portál o světě Neslyšících)

 

Naše škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout