ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Závěrečné zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 se konají závěrečné zkoušky pouze v praktické škole dvouleté.

Termín praktické zkoušky: 5. 6. 2020

Termín teoterické zkoušky: 12. 6. 2020

Způsob ukončení vzdělání - odborné učiliště

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou po úspěšném ukončení třetího ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují odbornou problematiku všeobecného sklenářství (materiály, technologie, odborné kreslení a stavební konstrukce). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s výučním listem a obdrží výuční list.

Způsob ukončení vzdělání - praktická škola dvouletá

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.

Střední škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ