ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Praktická škola dvouletá - Učíme se pro život

kód oboru: 78-62-C/02

Vstupní předpoklady žáků

Praktická škola dvouletá  je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se sluchovým postižením, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, nebo v základní škole.

  • Obor je určen žákům se zdravotním postižením - středně těžkým mentálním postižením, lehkým mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením

  • Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízeníškolní kuchyňka

Délka vzdělávacího programu: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Ve vzdělávacím programu je kladen důraz na rozvíjení všech stránek osobnosti žáků tak, aby lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti a dovednosti důležité pro život a nalezli své místo ve společnosti. Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových schopností a žákům s více vadami, doplnění a rozšíření všeobecného vzdělávání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.
Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

leták PrŠ (Učíme se pro život)

Střední škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout