ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Nacházíte se zde: Úvodní stránka / Naše škola / EVVO

Plán EVVO na školní rok 2019/2020 základní škola:

EKOKODEX ŠKOLY:

 • Vytvoření a dodržování  Ekokodexu naší školy a seznámení žáků a učitelů s jeho obsahem.
 1. Pečovat o zdravé prostředí školy, chránit majetek třídy i školy
 2. Udržovat pořádek ve třídách, ve škole a v okolí školy
 3. Využívat denního světla, zhasínat a šetřit elektrickou energií
 4. Větrat efektivně
 5. Šetřit papírem
 6. Předcházet vzniku odpadu
 7. Třídit pečlivě odpad do předem určených sběrných nádob
 8. Neplýtvat jídlem

TŘÍDĚNÍ ODPADU:

 • Pokračovat ve sběru papíru. Každá třída má krabici na třídění odpadu, třídí papír, plasty, sklo, vybité baterie. Možnost donést staré elektrospotřebiče.
 • Vyhlášení soutěže ve sběru papíru na školní rok 2019/2020
 • Zhodnocení soutěže ve sběru papíru za školní rok 2018/19. (Brahová)
 • Sběr použitých baterií, vyhlášení sběrové akce (pro všechny žáky i zaměstnance naší školy) 1x v každém pololetí. V prvním pololetí v termínu 18. a 19. 9. 2019, ve druhém pololetí se termín určí dle potřeby.
 • Pokračování ve sběru bioodpadu (ve třídách jsou umístěny plastové kyblíčky na bioodpad)
 • Pokračování ve sběru plastu (sběrná nádoba je ve třídě p. učitelky Stráské).
 • Začít sbírat pomerančovou kůru
 • Vyhlásit sběrovou akci na nefunkční drobné elektrospotřebiče

POZEMEK:

 • Práce na pozemcích, sklizeň plodin, (v průběhu celého školního roku), pletí. Jaro – příprava pozemků na osetí. (třídní učitelé)
 • Vysetí medonosné květiny svazenky na zelené hnojivo a zarýpání. Jaro- vysetí svazenky jako potravy pro hmyz.   (Stráská)
 • Vytvoření zavlažovacího systému z PET- lahví ve více záhonech.
 • Péče o bylinkovou zahradu.
 • Burza výpěstků a semínek z výpěstků (termín bude určen koncem září).
 • Výroba krmítek na školní zahradu (zapojit se mohou všechny třídy v rámci PV).
 • Dýňobraní
 • Předpěstování sazenic květin a bylin ze semínek (Stráská, V.L, Bartošová, V.A)
 • Výroba dalšího hmyzího hotelu (Bartošová).

PROJEKTY:

 • Pokračování v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět, v průběhu školního roku plnění zadaných úkolů - zapojení více tříd, (Bartošová)
 • Projekt ovoce a zelenina do škol – zapojeny třídy 1. stupně
 • Zapojení do celoroční soutěže „Malý adept myslivosti“. (Stráská a 5.L)
 • Jíme zdravě - tříměsíční projekt.  (Stráská)
 • Pokračovat v projektu Ovoce a zelenina do škol
 • Školní projekt Od semínka k lesu (Stráská, Bartošová).
 • Projekt Planeta Země 3000 - Kolumbie, 10. 9. 2019, vybrané třídy 2. stupně.
 • Projekt - Studánka věčné vody.  (Bartošová, Černá). V jarních měsících – březen, duben
 • Projekt Školní zahrada - EVVO – žádost o poskytnutí podpory v rámci Národního životního prostředí (výzva č.7/ 2019- Přírodní zahrady)

AKCE ŽÁCI :

 • JČ muzeum – Výstava hub – 9. 9. - 4.10 2019
 • Galerie českého rozhlasu - vhodné výstavy.
 • Další tematicky vhodné programy Jihočeského muzea (Vánoce, Velikonoce).
 • Den čisté mobility 19.9. 2019
 • Nácvik třídění odpadů
 • Sběr přírodnin, výrobky z přírodnin a dýní. 
 • Sběrová akce - Sběr kaštanů do sběrny (možnost zapojení všech žáků školy).
 • Stromy na podzim – vycházky. 
 • Péče o květiny v interiéru školy, rozmnožování, přesazování.  (Stráská a 5.L)
 • Mobilní planetárium - Planetárium do škol (dle nabídky pro šk. rok 2019 – 2020)
 • Na jaře obnovení „Semínkovny“ - možnost získat zdarma semínka a dát sem své přebytky.   (Stráská, Bartošová)
 • Vypěstování sazenic pro školní zahradu i zájemce.  (Stráská, 5.L)
 • Jednotlivé projekty v návaznosti na učivo přírodovědy a přírodopisu.
 • Den Země - úklid zahrady, soutěže a kvízy pro žáky 1. stupně (Bartošová, Stráská)
 • vyhlášení sběrové akce (použité baterie, starý papír)
 • Organizace soutěže „Poznáš stopy zvěře?“ (Bartošová)
 • Do práce na kole.  (zástupci školy)
 • Průběžné doplňování literatury pro pedagogy, poskytování výukových materiálů vyučujícím. (Bartošová, Stráská)
 • Upozorňovat žáky na globální, regionální i místní problémy. (Tř.učitelé, vychovatelé)
 • Sběr biologického odpadu a založení kompostu. Od tříd celé školy shromažďuje Stráská a 5.L. Na jaře kátrování kompostu, přeházení.

KONFERENCE:

 • Podzimní dny EVVO.  
 • 11. konference  EVVO. (Bartošová, Stráská)

PEDAGOGOVÉ:

 • Dle aktuální nabídky Jihočeského kraje a centra Cassiopeia.
 • Stráská - Studium pro školní koordinátory EVVO.
 • Exkurze Plzeň – Zahrada hrou se zaměřením na inspiraci, Proměny, exkurzi pořádanou Nadací Karla Komárka, (18. 9. 2019 - Chovancová, Predigerová).
 • Podzimní, zimní, jarní krajina v okolí domova a školy.        
 • Výroba dárků na vánoční trhy, recyklace odpadových materiálů. (tříd.uč.)
 • Člověk a životní prostředí.   (tříd.učitelé)
 • Instalace krmítka na zahradě, péče o ptactvo.  (Stráská, Bartošová)
 • Svět kolem nás – lidské výtvory.
 • Voda v přírodě – ochrana a čištění.
 • Orientace v krajině. 
 • Planetárium.
 • Stromy a keře na jaře. 
 • Přesazování a rozmnožování pokojových rostlin.  (Bartošová, Stráská)
 • Podmínky života na Zemi.
 • Jarní práce na zahradě.  (tříd.uč.)
 • Den Země – ochrana životního prostředí.  (tříd.uč)
 • Muzeum – Velikonoce, velikonoční dílny.  (tříd.uč.)
 • Koloběh vody v přírodě.
 • SZeŠ - návštěva statku, Den otevřených dveří.
 • Ochrana životního prostředí. (tříd. uč.)
 • Školní výlety.  (tříd. uč.)
 • Pozorování změn v přírodě podle ročních období.
 • Příspěvky do školního časopisu „EVVO okénko“ - celoročně.
 • Rybářský kroužek.  (výběr dětí – Čechová)
 • Keramický kroužek (Vobrubová)
 • Dopravní kroužek.  (Pechová, Němcová)
 • Sběr víček od PET-lahví.  (třídní uč.)
 • Výtvarná soutěž „Co miluje můj tygr“ a další soutěže dle nabídky…
 • Udržování ptačích napajedel na školní zahradě.
 • Zapojení do poznávací soutěže časopisu „Malá myslivost“.  (Stráská)
 • Zbudování zavlažovacího systému z PET-lahví do dalších záhonů.  (Stráská a třídní učitelé)
 • Udržování „Bylinkové zahrádky“.  (5.L a Stráská)
 • Spolupráce se společností GENGEL – pěstování fazolí Bánov II., poskytnutí semen fazolí dalším třídám i zájemcům z jiných škol.  (Stráská)
 • Využití článků v novinách ROBINSON.  (tříd.uč.)

 

                                                                                      Vypracovaly: Mgr. J. Stráská, Mgr. J. Bartošová

 

 

 

Naše škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ