ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Znakový jazyk

Znakový jazyk neslyšících je vizuálním uměním. Má svou vlastní gramatiku, slovní zásobu a paralingvistické jevy – tak jako v mluveném jazyce rozeznáváme intonaci a barvy hlasu, můžeme odborné úkazy nalézt i v jazyce znakovém.

Znakový jazyk je dnes považován za plnohodnotný jazyk, stejně jako čeština nebo jiný národní jazyk. Je to forma řeči, kterou využívají sluchově postižení pro vzájemnou komunikaci.

Nejčastější mýty o znakovém jazyce hovoří jako o mezinárodní řeči. To ovšem není pravda. Každý národ má svůj specifický znakový jazyk. Neznamená to ale, že by český znakový jazyk byl totožný s českým jazykem. Největší rozdíl mezi klasickou češtinou a znakovým jazykem je v uspořádání slovosledu. Znakový jazyk má svoji vlastní gramatiku!

Každý školní rok se pedagogičtí pracovníci účastní kurzu českého znakového jazyka. Kurz vede zkušený pedagogický pracovník naší školy. 

Odkazy na zajímavé webové stránky:

​​http://www.asnep.cz (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)
http://www.pevnost.com (České centrum znakového jazyka)
http://www.cktzj.com (Česká komora tlumočníků znakového jazyka)
http://www.cun.cz (Česká unie neslyšících)
http://www.frpsp.cz (Federace rodičů a přátel sluchově postižených)
http://cztn.cz (Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící)
http://evoluce3.cz  (Jihočeské centrum českého znakového jazyka)
http://www.snncr.cz/Ceske-Budejovice.html (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum ČB)
http://www.ff.cuni.cz (FF UK Čeština v komunikaci neslyšících)
http://www.trojrozmer.cz (Brněnské centrum českého znakového jazyka)
https://najisto.centrum.cz (Moravské centrum znakového jazyka)
http://www.jazykove-centrum-ulita.cz (Jazykové centrum ULITA)
http://www.ticho.cz (Vše pro neslyšící)
http://www.neslysici.cz (Internetové služby pro neslyšící)
http://www.ruce.cz (Informační portál o světě Neslyšících)

 

Naše škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ