ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

DNY PREVENCE

29. 4. 2022 - zahájeny DNY PREVENCE 

DNY PREVENCE odstartovaly programy primární prevence organizace Theia, krizové centrum o.p.s., s kterou máme dlouhodobou spolupráci.

Jednalo se o:

Bezpečný start do školního života 

Cílem tohoto programu je prevence nežádoucích jevů s důrazem na posílení kamarádských vztahů, zapojení dětí do třídního kolektivu, prevence nežádoucího chování, upevnění postoje pedagoga a vztah k autoritě, vzájemná tolerance a vytvoření dobře fungující třídní skupiny.

Programu se zúčastnilo 15 žáků z 1. roč.

 

Bezva třída 

Cílem tohoto programu je posílení kamarádských vztahů, které přispívají k lepším vztahům ve třídě, vzájemné tolerantnosti a porozumění. 

Programu se zúčastnilo 13 žáků z 2.-4. roč.

 

Vliv médií na školní populaci 

Cílem tohoto programu je rozšíření mediální gramotnosti žáků, připravit je lépe se orientovat ve světě médií a více důvěřovat vlastnímu úsudku, nevěřit všemu co slyší např. v televizi či vidí napsané v novinách nebo časopise, ale informace si dále ověřovat, přemýšlet nad nimi. 

Programu se zúčastnilo 18 žáků z 4.-7. roč. + žáci ze ZŠS

 

Peníze a jejich moc 

Cílem tohoto programu je posílení znalostí týkající se zodpovědného nakládání s penězi, zamyšlení se nad možnými problémy s financemi, posílení lidských hodnot a předcházení dluhových pastí u mladistvých. 

Programu se zúčastnilo 12 žáků z 8.-10 roč. + žáci z OU

 

Kyberšikana a virtuální svět 

Cílem tohoto programu je prevence nežádoucích jevů v kolektivu dětí s důrazem na stále častější využívání komunikace na sociálních sítích, uvědomování si rizik s tímto spojených i odpovědnosti za své chování. 

Programu se zúčastnilo 18 žáků z 6.-9. roč.

 

Dny prevence 1Dny prevence 2Dny prevence 3Dny prevence 4Dny prevence 5Dny prevence 6Dny prevence 7Dny prevence 8Dny prevence 9Dny prevence 10Dny prevence 11Dny prevence 12Dny prevence 13Dny prevence 14Dny prevence 15

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout