ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souvislosti s otevřením mateřské školy vás chceme seznámit se základními informacemi důležitými pro provoz školy.

 

Provoz mateřské školy bude obnoven 25. 5. 2020 – vždy od 6:30 do 16:15 hodin.

 

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst
  a nosu (rouškou, ústenkou, šátkem aj.)
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou a v šatně MŠ – ve spolupráci s rodiči bude sestaven harmonogram příchodů a odchodů dětí (bude domluveno jednotlivě emailem).

 

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou
  a tekutým mýdlem a použít jednorázové papírové ručníky pro osušení rukou.  
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě (v jednotlivých třídách, školní jídelně či školní kuchyňce) a to tak, aby se děti z MŠ nepotkávaly s dětmi ze ZŠ.

 

Žádáme Vás o potvrzení zájmu o docházku Vašeho dítěte do mateřské školy a stanovení doby příchodu a odchodu dítěte do MŠ, abychom minimalizovali shromažďování osob před školou a v šatně MŠ. A to nejpozději do 20. 5. 2020 na email ms@sluchpostcb.cz

Na základě přihlášení/odhlášení Vašeho dítěte bude u vedoucí školní jídelny p. Petry Čermákové hromadně zajištěno stravování.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy – ke stažení zde

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

 

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ