ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

3D TISKÁRNA

Projekt 3D tiskárna od Prusa Research a.s.

Firma Prusa vypůjčila škole sestavenou tiskárnu Originál Prusa i3 MK3S+ na dobu 3 měsíců. Účelem této výpůjčky je využití 3D tiskárny ve výuce. Během trvání výpůjčky pak škola vyvíjí činnost, která vede k vytvoření projektu s 3D tiskem.

Projekt naší školy:

Název projektu

Pravoúhlé promítání na ZŠ

Stručný popis projektu

Projekt má za úkol vytvořit sadu těles, které slouží pro logické úlohy v matematice na 1.st ZŠ a nácvik pravoúhlého promítání na 2.st ZŠ.

Cíle projektu

Projekt má zaprvé vytvořit sadu těles, které slouží pro logické úlohy v matematice na 1.st ZŠ a nácvik pravoúhlého promítání na 2.st ZŠ.

Projekt má za úkol rozvíjet samostatnou, kreativní a přemýšlivou práci žáků. Cílem je i vlastní zkušenost a samostatná práce, která napomáhá pochopení a udržení dovedností. 

Druhým cílem je pak vytvoření 3D modelů těles v Tinkercad, procvičení práce s Prusaslicerem a následně i práci s 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3S+. Jedná se o mezipředmětový projekt, který může zapojit žáky více ročníků. Výstupem bude sada modelů, která se bude postupně rozrůstat.

Cílová skupina

První část projektu je určena do hodin matematiky 3. - 4. ročníku (4.- 5. ročník pro sluchově postižené) 1. stupně ZŠ a 7. ročníku 2. stupně ZŠ (8. ročník pro SP ZŠ). Lze použít i pro skupinovou práci.

Cílovou skupinou druhé části jsou žáci 8. - 9. ročníku ZŠ v hodinách informatiky (9.-10. ročník pro SP ZŠ).

 

Vše se nakonec podařilo a na konci prosince 2023 byla 3D tiskárna Originál Prusa i3 MK3S+ převedena do vlastnictví školy. Je umístěna v počítačové učebně. Bude zahrnuta do výukových osnov Informatiky (4. - 9.  ročník ZVŘ, 5. - 10. ročník SP). Dále bude součástí závěrečných projektů vycházejících žáků.

 

   

  

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout