ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

MAP III ORP ČB

 

Naše škola je zapojená do projektu MAP III 

Název projektu: MAP III ORP ČB

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023050

Anotace projektu: MAP III ORP ČB navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování I a II (MAP II a MAP ORP ČB), je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků na území správního obvodu ORP Č.Budějovice.  Projekt se zaměřuje na oblast předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, s cílem prohlubovat vzniklá partnerství a budovat nová. Součástí projektu je evaluace celého procesu místního akčního plánování a příprava akčních plánů pro období až do roku 2025.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2022 - 30. 11. 2023

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout