ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Recyklohraní

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vznikutřídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Od roku 2020 došlo k rozšíření témat o problematiku šetrné spotřeby vody a následně ještě o téma klimatická změna. Nad vznikem projektu v roce 2008 převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. 

Ve školním roce 2022/ 2023 se naše škola opět zapojila v rámci Školního Recyklačního programu: Recyklohraní, aneb ukliďme si svět do Celoroční hry. Během celého roku žáci plnili zadané úkoly. Podařilo se získat celkem 1650 bodů. Do Celoroční hry se zapojilo 1700 škol a naše škola se umístila na 268. místě v ČR a na 18. místě v Jihočeském kraji.

 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy a Centrem managementu výchovy a vzdělávání pro UR při vysoké škole evropských a regionálních studií propůjčil na léta 2023–2025 naší škole titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ.

 

                                                                                                                                                                  napsala: Mgr. J. Bartošová

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout