ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Náplň školního klubu

O nás

 

Školní klub navštěvují žáci přednostně 2. stupně ZŠ a praktické školy dvouleté. Vychovatelkou školního klubu je Bc. Barbora Klapáková. Školní klub nabízí žákům četné možnosti a způsoby smysluplného využití času. Poskytuje pozitivní a bezpečné prostředí, ve kterém žáci mohou rozvíjet své znalosti i dovednosti. Snažíme se o individuální přístup, respektujeme specifické vlastnosti a schopnosti jednotlivých žáků.

 

Pravidelné měsíční činnosti

 • Pravidelný pobyt venku, tématické vycházky do přírody.
 • Posilování vztahů ve skupině, nebojíme se navzájem si pomáhat a svěřit se.
 • Učení se ohleduplnosti vůči ostatním a rozvoj důležitých lidských i duševních hodnot.
 • Rozvíjení hrubé a jemné motoriky.
 • Procvičování jazykových a komunikačních dovedností.
 • Osvojování se pravidel při hrách a sportu, rozvoj logického myšlení a paměti.
 • Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti.
 • Psychohygiena.
 • Prostor pro aktivní a pasivní formu odpočinku jako kompenzace k fyzické a psychické zátěži.

 

Naše celoroční projekty:

KLUBOVÝ DENÍK

 • Cíl:                                                                      
 • Osvojování a upevňování znalostí formou záznamu informací.
 • Zlepšení orientace v čase, v chodu běžných, zájmových a specifických činností v daném období.
 • Práce se vzpomínkami formou znovu vybavování zážitků, formování hodnot, sebevědomí, motivace a utváření dobrých vztahů.
 • Každý měsíc zaznamenáváme důležité činnosti, zážitky a momenty, které jsme společně v prostředí školního klubu prožili => ukotvování vzpomínek.
 • Pracujeme se vzpomínkami, pravidelně reflektujeme deníkové záznamy => povzbudí dítě, poukážou na jeho hodnotu a upevňují dobré vztahy ve skupině.
 •  Vkládáme fotografie zachycující výtvory a díla, která žáci vytvořili => vizualizace.
 • Deník rozdělen tematicky do čtyř ročních období: Zaznamenáváme, období, měsíc, datum. => zlepšování orientace v čase.
 • V každém měsíci sledujeme změny v přírodě, učíme se o českých tradicích a svátcích, které nás v roce provázejí. Žáci si pak zpětně mohou promítnout, co v dané období prožili, a čím jsou tedy jednotlivá období typická => činnost napomáhá k upevňování a procvičování znalostí.
 • Po skončení jednotlivých období společně reflektujeme záznamy v deníku a připomínáme si, co jsem za dané období prožili, co se nám povedlo a na čem bychom mohli ještě zapracovat => formování hodnot, sebevědomí, motivace a utváření dobrých vztahů.

 

 

 VÝCHOVA KE CTNOSTEM

 • Cíl:
 • Výchova ke cnostem (,,vedení“ ke ctnostem).
 • Představit základní druhy ctností.
 • Pochopit/porozumět, co jsou to cnosti a jakou roli hrají v lidském životě, jak je rozvíjet.
 • Umět rozpoznat, pojmenovat jednotlivé cnosti v konkrétních situacích, u sebe i druhých.

 

 • Každý měsíc si představíme jednu ze cností. Využíváme metodických pomůcek: karty ctností, sborník aktivit pro výchovu ke ctnostem, pracovní listy aj..
 • Žáci se budou učit porozumět významu slov (ctnost) skrze konkrétní situace – v příkladu lidského jednání, skrze příběhy či hry.
 • Žáci se naučí rozeznávat jednotlivé ctnosti, naučí se rozeznávat a pojmenovávat ctnosti vlastní i ty okolo sebe.
 • Učení se ctnostem jako druh sebepoznání. Naučíme se lépe zvládat to, co se v nás odehrává a umět si to pojmenovat.

Seznam ctností:

 • ZÁŘÍ: Citlivost (umění vnímat sám sebe, všímáme si pocitů svých i u druhých).
 • ŘÍJEN: Porozumění (umění chápat myšlenky, pocity a chování druhých, schopnost chápat souvislosti věcí v životě)
 • LISTOPAD: Trpělivost (umění přijmout, že něco trvá déle, než bych si přál).
 • PROSINEC: Ochota (chuť vyjít vstříc, pomoci druhým, dobrovolně udělat dobrou věc).
 • LEDEN: Pracovitost (schopnost dělat po nějakou dobu činnost, která přináší užitek mně i ostatním).
 • ÚNOR: Laskavost (umění jednat citlivě a s porozuměním k potřebám druhých).
 • BŘEZEN: Štědrost (ochota se rozdělit s ostatními, chuť dát ze svého).
 • DUBEN: Samostatnost (umění se postarat sám o sebe, dokázat něco sám).
 • KVĚTEN: Zodpovědnost (schopnost uvědomit si následky vlastního chování, přijmout je takové, jaké jsou, pracovat s nimi dál).
 • ČERVEN: Sebeláska (schopnost mít rád sám sebe takového, jaký jsem).

Školní klub

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout