ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Denní režim

6:30 hod. - 8: 15 hod.

Ranní řežim. Příchody dětí, nabídková činnost. Nebo si děti si vyberou činnost, která je zajímá a uspokojuje. Případně také příprava na řízenou činnost.

8:15 hod. - 9: 15 hod.

Přivítací říkanka. Komunitní kruh - počasí, kalendář, Řízenné činnosti - činností na dané téma - pohybové hry, výtvarné, rozvoj kognitivních funkcí. Artikuační, dechové a logopedické cvičení. (individuální logopedie, skupinová logopedie).

9:15 hod -10:00 hod.

Hygiena,  svačinka dopolední. Práce s knihou.

10:00 hod. - 11:30 hod.

Pobyt venku, vycházka. Aktivity na zahradě.

11:30 hod. - 12:30 hod.

Oběd. Odchody dětí, které jdou po obědě. Četba pohádky či sledování pohádky před spaním.

12:30 hod. - 14:00 hod.

Odpočinek na lůžku, případně spánek.

14:00  hod. - 16:15 hod.

Oblekání, hygiena. Svačina odpolední. Pobyt ve třídě nebo aktivity na zahradě. Případně skupinová logopedie či skupinová činnost. Odchody dětí.

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ