ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Speciální třídy

Třídy, ve kterých jsou žáci vzděláváni podle ŠVP ZŠS pro žáky se sluchovým postižením, s těžkým  mentálním  postižením a kombinovanými vadami.

 

O škole

Základní škola speciální  je škola s 10-ti letou školní docházkou. Ve škole jsou vzděláváni žáci se sluchovým + mentálním postižením, s kombinovaným postižením. Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacího programu Základní školy speciální.

Podmínky přijetí žáka na základní školu

Klinické vyšetření potvrzující sluchovou vadu a mentální postižení nebo kombinované postižení, žádost rodičů , doporučení SPC nebo PPP, na základě těchto dokladů rozhodne ředitel školy o přijetí žáka.

Možnost pokračování ve studiu

 • odborné učiliště pro sluchově postižené
 • praktická škola pro sluchově postižené
  Vvzdělávání v základní škole speciální
 • menší počet žáků ve třídě (4 – 6)
 • individuální přístup
 • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
 • využívání kompenzačních pomůcek ( speciální aparatury, počítačové programy atd.)
 • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika )
 • učitelé i vychovatelé se účastní pravidelného doškolování a přeškolování ve znakovém jazyce
  (kurz znakového jazyka je veden tlumočnicí a přezkoušení je vždy jednou za 3 roky)
 • možnost výuky znakového jazyka v SPC pro rodiče
 • alternativní komunikace – pro žáky neužívající znakový jazyk
 • Těžiště práce základní školy speciální spočívá ve výchovné a vzdělávací činnosti,zaměřené na poskytování elementárních vědomostí,dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě.Škola má k dispozici odborné učebny:
 • hudebně dramatická místnost s ozvučením, vibračním pódiem, zrcadlovou stěnou a zvukovou aparaturou
 • ateliér výtvarné výchovy
 • rehabilitačně sportovní místnost
 • rehabilitační pracoviště řízené školeným fyzioterapeutem
 • cvičná kuchyňka
 • počítačová místnost pro 14 žáků s možností využívat internet a dataprojektor
 • herny
 • Děti s nařízenou ústavní výchovou jsou umístěny v dětském domově. Žáci, kteří dojíždějí do školy ze vzdálenějších míst, mohou využívat moderně zařízeného internátu.Docházející žáci mají možnost trávit volný čas po vyučování ve školní družině.

Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Stravování je celodenní, pro žáky internátu a děti dětského domova 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pro docházející žáky 3x denně (svačina, oběd, svačina).

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout