ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Surdopedické třídy

Třídy pro děti, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ pro žáky se sluchovým postižením

 • ŠVP pro žáky se sluchovým postižením
 • 10 letá docházka – 1. stupeň – 1.- 6. ročník, 2. stupeň 7.- 10. ročník
 • menší počet žáků ve třídě (4 – 14) – podle stupně postižení
 • asistenti pedagoga na žádost rodičů, na doporučení SPC, nebo PPP a schválení zřizovatele
 • individuální přístup
 • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
 • využívání kompenzačních pomůcek (speciální aparatury, počítačové programy atd.)
 • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika)
 • učitelé i vychovatelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogů, pravidelně se vzdělávají v komunikaci ve ZJ
 • individuální logopedická péče /ZJ (na prvním stupni 2 hodiny týdně, na druhém stupni 1 hodina týdně)
 • možnost výuky znakového jazyka v SPC pro rodiče
 • pro žáky se sluchovým postižením je realizován program totální komunikace s prvky bilingválního  vzdělávání. Cílem tohoto programu je využití všech dostupných prostředků k rozvoji komunikace sluchově postiženého dítěte.
 • tlumočník ve třídě na vybrané hodiny a předměty

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout