ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třídy logopedické

Logopedická třída je určena pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku 3-7 let. Pedagogickým záměrem logopedické třídy je dosáhnout, co možná nejlepších výsledků při odstraňování řečových problémů.

Volíme formy individuální a skupinové logopedické intervence. Cílem je odstranit, popř. zmírnit, projevy narušené komunikační schopnosti, ale i jiných vývojových deficitů, v závislosti na možnostech a schopnostech a individualitě jednotlivých dětí.

Ve speciální logopedické třídě je hlavní pozornost věnována především logopedické péči týkající se celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách:

 • porozumění řeči,
 • výslovnosti,
 • rozvoji slovní zásoby,
 • správné tvorby vět,
 • gramatické správnosti, rozvíjení komunikační pohotovosti,
 • odstraňování komunikačních zábran,
 • poruch zvuku a plynulosti řeči,
 • dále v závislosti na diagnózách jednotlivých dětí.

Formy logopedické péče:

 • Individuální logopedie pod vedením školního logopeda.
 • Každodenní společné logopedické chvilky pod vedením logopedického asistenta (učitelky), která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení,
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky.
 • Všechny vhodné příležitosti během dne
 • Spolupráce s rodiči - při logopedických cvičením je spolupráce s rodinou velmi žádoucí. Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • Dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně v MŠ probíhá fyzioterapie, pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

 

Používané programy:

Program FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ DLE D.B.ELKONINA - pro předškolní děti, dle individuálních potřeb.

Program probíhá při individuální logopedii. Tento program absolvují děti, které v následujícím roce nastupují školní docházku (většinou jsou to děti s odkladem školní docházky, jen ojediněle děti předškolního věku). Rodiče jsou informováni o programu (a také o jednotlivých lekcích) prostřednictvím logopedického sešitu a samostatně dle pokynu s dětmi doma pracují.

GRAFOMOTORICKÝ KURZ - pro předškolní děti

Dle individuálních potřeb dětí je také nabízen program na posílení, jak jemně motorických dovedností, tak dovedností grafomotorických. Program je hlavně zaměřen na uvolnění jednotlivých kloubů, na sílu a způsob úchopu psacího náčiní, na vizuomotorické dovednosti. Zpravidla probíhá v prostorách naší školy - dle zájmu rodičů.


 

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím