ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třída surdopedická

Třída pro sluchově postižené je určena dětem od (dvou) tří let věku s různým stupněm sluchového postižení a kombinovanými vadami. Mladší děti se přijímají pokud vyžadují odbornou speciálně pedagogickou péči a není naplněná kapacita mateřské školy.

Prvořadým cílem výchovně vzdělávacího procesu v naší třídě je především podpora a rozvíjení individuálních schopností, zjišťování a rozvíjení komunikačních dovedností dítěte. U dětí se sluchovým postižením je to především nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace, jejího osvojování a následného rozvíjení.

 • Znakový jazyk

Veškeré činnosti ve třídě podporují především komunikační rozvoj dětí na základě bilingválního přístupu (znakový jazyk – český jazyk). Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat, se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní komunikace.

 • VOKS

U některých dětí je potřeba začít s výměnným obrázkovým komunikačním systémem. S úspěchem se dá uplatnit i u dětí se sluchovým postižením, kde ostatní alternativní komunikační systémy (zatím) nefungují.

 • Komunikační deníky

Pro posílení komunikace mezi školkou – dítětem - rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během dne udály.

 

Oblasti rozvoje dítěte

K tomu, aby se dítě naučilo správně komunikovat a číst, psát, počítat a všemu porozumět je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí, které můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • prostorová orientace, orientace v čase
 • základní matematické představy
 • řeč, myšlení - znakový jazyk
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Musíme mít vždy na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat, a to jak v průběhu vývoje, tak i procesu učení. Všechny se vzájemně podmiňují, podněcují a propojují.

Formy surdopedické péče:

 • individuální logopedie pod vedením školního logopeda (orofaciální stimulace, myofukční terapie, rozvoj znakového jazkyka, případně vyvozování hlásek pomocí artikulačních znaků - pokud je to možné u dětí orálně)
 • komunitní kruh, která zahrnuje:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení (udětí, kde je to vhodné)
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky
 • všechny vhodné příležitosti během dne
 • spolupráce s rodiči - tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Děti, které podle vedených komunikačních sešitů pracují pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně proto zde fyzioterapie, pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ