ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Logopedické třídy

Třídy pro děti, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ pro žáky se závažnými vadami řeči

  • ŠVP pro žáky se závažnými vadami řeči
  • 9 letá docházka – 1. stupeň – 1.- 5. ročník, 2. stupeň 6.- 9. ročník
  • menší počet žáků ve třídě (4 – 14) – podle stupně postižení
  • asistenti pedagoga na žádost rodičů, na doporučení SPC, nebo PPP a schválení zřizovatele
  • individuální přístup
  • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
  • využívání didaktických pomůcek ( počítačové programy, hry atd.)
  • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika)
  • učitelé i vychovatelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogů – logopedů
  • individuální logopedická péče (na prvním stupni 2 hodiny týdně, na druhém stupni 1 hodina týdně)

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout