Odborné učiliště

Obor sklenářské práce  36-62-E/01

Délka studia: 3 roky

Podmínky pro přijetí

 • ukončená povinná školní docházka na základní škole
 • obor je určen pro žáky se zdravotním postižením, ke studiu budou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zažízení

Ukončení studia: závěrečná zkouška, výuční list
Stručný popis učebního oboru
Zasklívání tvarových výplní (okna, dveře, přepážky) a konstrukcí (střechy, fasády) různými druhy skla na stavbách, řezání skla z tabulí podle výpisu (stavební dokumentace) na přesné rozměry pro jednotlivé části staveb. Zasklívání na tmel a beztmelé zasklívání, osazování a dosklívání celozasklených konstrukcí, vstupů, výkladů. Zasklívání dvojskel, trojskel.

Profil absolventa
Absolvent dbá obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany. Jeho práce je v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dodržuje principy efektivního hospodaření s materiálem, energií a zařízením. Vykonává níže uvedené činnosti:

 • umí organizovat svou činnost
 • je schopný číst jednoduché stavební výkresy
 • umí kreslit jednoduché technické náčrty
 • zná vlastnost používaných materiálů
 • vhodně zvolí a používá potřebné nářadí, náčiní, pracovní pomůcky a různé
  mechanizační prostředky
 • umí řezat ploché sklo různé tloušťky diamantem a řezacím kolečkem
 • vyřezává zakřivené a nepravidelné tvary z plochého skla podle šablony, kruhy a elipsy pomocí speciálních řezáků
 • vyřezává otvory, vrtá sklo a obrušuje hrany skla
 • zasklívá jednoduchá okna a dveře
 • umí zasklívat profilovým sklem, izolačním dvojsklem a trojsklem, velkorozměrové výkladce,transparenty a štíty, dřevěné, železobetonové, kovové a zvláštní konstrukce na stavbě
 • rámuje obrazy včetně jejich zasklení
 • přetmeluje staré zasklené konstrukce
 • zasklívá a lepí akvária a vitríny
 • zasklívá střechy a střešní světlíky
 • provádí opravářské sklenářské práce
 • umí osazovat celoskleněné dveře s kovovou konstrukcí
 • umí osazovat velké plochy zrcadlovým sklem

Uplatnění absolventů
Učební obor SKLENÁŘSKÉ PRÁCE připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník – na výkon sklenářských prací.

OU sklenářské práce -leták