SPC

Speciálně pedagogické centrum /dále jen SPC/ je součástí školské výchovně vzdělávací soustavy. Je zřízeno MŠMT. Vzniklo v roce 1991. Poskytuje komplexní péči dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením a závažnými vadami řeči (pro okres Český Krumlov). Služby poskytuje zdarma.

Personálně je práce SPC zabezpečena třemi speciálními pedagožkami, psycholožkou, sociální pracovnicí a fyzioterapeutem.

Aktualita: 

Ve dnech 7. – 9. 6. 2019 se uskutečnil pobytový víkend rodičů s dětmi v rekreačním zařízení Chřešťovice.

Víkendový pobyt se vydařil, počasí nám přálo. Děti měly možnost seznámit se s výcvikem pejsků a zasoutěžit si. Všichni jsme si to pěkně užili. Děkujeme.

pracovnice SPC

Co nabízíme

 • psychologickou diagnostiku a poradenství
 • komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku
 • péči o děti s kochleárním implantátem
 • ambulantní logopedickou a surdopedickou péči
 • výuku znakového jazyka pro rodinné příslušníky klientů SPC a spolupracující organizace
 • péči o děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských zařízeních
 • poradenství při zařazování dětí, žáků a studentů do vhodných škol, zařízení, tříd nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • metodickou pomoc a odborné konzultace v oblasti výchovně vzdělávací pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ
 • příprava odborných podkladů pro správní řízení
 • sociálně právní poradenství, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky
 • preventivní a léčebnou rehabilitační péči
 • víkendové pobyty pro rodiče s dětmi

Vnitřní organizační řád SPC

Kontakty

 • Telefon: 387 315 859, e-mail: spc@sluchpostcb.cz
 • PaedDr. Květa Tibitanzlová – vedoucí SPC/speciální pedagog: 778 734 997, Kveta.Tibitanzlova@sluchpostcb.cz
 • Mgr. et Mgr. Lenka Čížková – speciální pedagog: 778 734 996,         Lenka.Cizkova@sluchpostcb.cz
 • Mgr. Jaromíra Brichtová – logoped: 387 022 928, 773 747 855, Jaromira.Brichtova@sluchpostcb.cz
 • Mgr. Veronika Ulmanová – psycholog: 387 022 928, 602 822 079, Veronika.Ulmanova@sluchpostcb.cz
 • Mgr. Ivona Klimeková – sociální pracovnice: 387 315 859, 773 747 042 Ivona.Klimekova@sluchpostcb.cz

Provozní doba:

pondělí – čtvrtek: 7,30 – 15,30 hod.

pátek: 7,30 – 14,00 hod.

prázdninový provoz v SPC je zajištěn: 8:00 – 12:00 (tel. 773 747 042, 387 315 859)

Dokumenty ke stažení:

Informovaný souhlas 1    Informovaný souhlas 2

Zpráva MŠ o dítěti pro SPC         Zpráva ZŠ ,SŠ o žákovi pro SPC

Sdělrní školy k vyhodnocení podpůrných opatření

Aktuální informace o materiálních a personálních podmínkách školy

Základní pokyny pro kontakt se sluchově postiženým žákem

Speciální didaktické pomůcky