Odkazy

www.asnep.cz (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých jejich přátel)

www.pevnost.com (České centrum znakového jazyka)

www.inpsv.com (Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání)

www.cktzj.com ( Česká komora tlumočníků znakového jazyka)

www.cun.cz (Česká unie neslyšících)

www.frpsp.cz (Federace rodičů a přátel sluchově postižených)

www.cztn.cz ( Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící)

www.evoluce3.webnode.cz  (Jihočeské centrum českého znakového jazyka)

www.snn-web.cz (Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum České Budějovice)

www.ff.cuni.cz ( FF UK Čeština v komunikaci neslyšících)

www.trojrozmer.cz (Brněnské centrum českého znakového jazyka)

www.bezhran.cz  (Hradecké centrum českého znakového jazyka)

www.3dimenze.net  (Moravské centrum znakového jazyka)

www.jazykove-centrum-ulita.cz  (Jazykové centrum ULITA)

www.ticho.cz  (vše pro neslyšící)

www.neslysici.cz  (internetové služby pro neslyšící)

www.ruce.cz (Informační portál o světě Neslyšících)

www.helpnet.cz (Informační portál pro osoby se specifickými potřebami)

www.sweb.cz/-postizeni (Stránky nejen pro občany s postižením)

www.gong.cz ( časopis sluchově postižených)

 

www.weblik.cktzj.com  (Internetová televize pro děti a mládež)

www.alik.cz (internet pro děti)

www.Eliska.cz