Školní jídelna

U docházejících dětí odhlašování obědů na telefonním čísle vedoucí školní jídelny. Obědy je nutno odhlásit vždy den předem nejpozději do 11,30 hodin dopoledne. (tel.: 387 022 921)

Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Stravování je celodenní, pro žáky internátu a děti dětského domova 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pro docházející žáky 3x denně (svačina, oběd, svačina).

Vedoucí školní jídelny Petra Čermáková (tel.: 387 022 921)

 

Věkové skupiny strávníků+finanční limity.