Školní družina

Pokud mají rodiče zájem o umístění svého dítěte ve školní družině, musí vyplnit zápisní lístek. Ten je k vyzvednutí u vychovatelek školní družiny.

Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 30 žáků.

Ranní provoz je zajištěn od 6:00 do 8:00 hodin, odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hodin. V době od 6:00 do 7:00 a od 15:00 do 17:00 hodin se oddělení slučují.

Klubovny školní družiny jsou dobře vybaveny pro hry dětí a družina má možnost využívat školní zahradu. Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky, které jsou zdarma.

Placení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:

Školní družina se hradí v hotovosti vždy na období dvou měsíců a to nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Výše úplaty činí 100 Kč za kalendářní měsíc. Žádáme rodiče, aby dodržovali termíny a zajistili včasné zaplacení školného.

Děkujeme za pochopení.

Kontakt:          Blanka Fialová  (tel.: 778 736 986)

Renata Rajtíková  (tel.: 778 736 985)