Platby

Platba za předškolní vzdělávání

  • Je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně

Osvobození od platby

  • Zákonný zástupce předškolního dítěte tzn. dítěte, které by mělo 1. září nastoupit docházku do ZŠ a při odkladu ŠD.
  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, přiznané Odborem sociálních věcí v místě bydliště (nutno doložit).

 

Platba za školní stravování dětí

  • Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.
  • Způsob platby: hotově – složenkou u vedoucí školní jídelny, převodem nebo inkasní platbou na účet školy.
  • Úhrada stravy se provádí dopředu vždy na celý příslušný měsíc. Stravu je možno odhlásit den předem do 11:30 hod. Neodhlášenou stravu je nutno uhradit.
  • Při nepřítomnosti dítěte se obědy vydávají pouze první den absence a to v době od 11:30 do 12:00 hod. v prostorách školní jídelny. Ostatní dny již oběd odnášet nelze a rodiče jsou povinni dítě na další dny ze stravy odhlásit.