Aktuality a dění ve školce

Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2019-2020 – výsledky

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

proběhne ve dnech

14. 5. 2019 od 8 do 10 hodin

  15. 5. 2019 od 14 do 17 hodin

K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20 budou přijímány děti se sluchovým a logopedickým postižením.

K zápisu přineste:

  • doporučení SPC nebo PPP
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte – OP
  • očkovací průkaz dítěte
  • rodný list dítěte
  • poslední foniatrické vyšetření, vyšetření klinického logopeda, popř. zprávy z jiných vyšetření odborných lékařů
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na stránkách školy nebo obdržíte u zápisu)

Kritéria přijetí:

  • zdravotní stav dítěte (sluchové či logopedické postižení doložené lékařskými zprávami případně doporučeními)
  • doporučení SPC nebo PPP
  • očkování dítěte
  • věk dítěte

Viz. Kritéria přijetí dítěte – bodové hodnocení  (info na www.sluchpostcb.cz)