Kontakty

Adresa školy

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Riegrova 1
370 01 České Budějovice

IČ: 60 075 961

ID schránky: ac9fdm4

Kontakty

e-mail: skola@sluchpostcb.cz

e-mail telefon
 Ředitelka
Mgr. Ivana Macíková
reditelka@sluchpostcb.cz
387 319 203
720 271 520
 Zástupkyně ředitelky
Mgr. Eva Tesařová
zastupkyne@sluchpostcb.cz 387 319 203
778 491 814
 Vedoucí školní jídelny
Petra Čermáková
petra.cermakova@sluchpostcb.cz 387 022 921
773 747 856
 Zdravotní sestra
Lenka Mičanová
zdravotnisestra@sluchpostcb.cz 387 022 925
778 765 612
 Vedoucí vychovatelka
Věra Vobrubová
Služební vychovatelky
vedoucivychovatelka@sluchpostcb.cz 387 022 923
778 528 441
722 495 317
 Vedoucí MŠ
Bc. Irena Čermáková
Služební učitelky MŠ
irena.cermakova@sluchpostcb.cz 770 122 395
607 690 804
 Sociální pracovnice
Alena Pavelková
 alena.pavelkova@sluchpostcb.cz 387 022 922
723 236 303
 Mistr odborného výcviku
Karel Kubička
 mistrov@sluchpostcb.cz 770 178 812
 Ekonomka školy
Ivana Vobejdová
Jitka Pešková
Gabriela Hajná Landová
ekonomka@sluchpostcb.cz  
778 489 611
387 425 639
387 022 921
 Metodik prevence
Mgr. Eva Hastíková
eva.hastikova@sluchpostcb.cz
 Výchovná poradkyně
PhDr. Eva Nováková
eva.novakova@sluchpostcb.cz 778 765 611
SPC
Vedoucí SPC
PaedDr. Květa Tibitanzlová
Speciální pedagog
Mgr. Lenka Čížková
Speciální pedagog, logoped
Mgr. Jaromíra Brichtová
Psycholog
Mgr. Veronika Ulmanová
Sociální pracovnice
Mgr. Ivona Klimeková
spc@sluchpostcb.cz

kveta.tibitanzlova@sluchpostcb.cz

lenka.cizkova@sluchpostcb.cz

jaromira.brichtova@sluchpostcb.cz

veronika.ulmanova@sluchpostcb.cz

ivona.klimekova@sluchpostcb.cz

387 315 859

778 734 997
387 315 859
778 734 996
387 022 928
773 747 855
387 022 928
602 822 079
387 315 859
773 747 042

Školní družina
Renáta Rajtíková
Blanka Fialová
 
778 736 985
778 736 986

Mapka

Zobrazit na www.mapy.cz