Internát

O internátě

Pro děti ze vzdálenějších míst se nabízí možnost ubytování na internátu. Rodiče musí podat žádost o umístění svého dítěte k rukám ředitele školy, který o umístění dítěte rozhoduje.
Rodiče vozí děti do internátu v neděli od 17:00 hodin do 20:00 a v pondělí před vyučováním,vyzvedávají si je v pátek do 14:30 hodin.

Ubytování dětí :

Děti jsou ubytovány na ložnicích o třech lůžkách, k dispozici mají společnou klubovnu. Zde se mohou připravovat na vyučování, věnovat se společenským hrám, sledovat vybrané pořady v  televizi, pracovat na počítači, provozovat ostatní zájmové činnosti.

Stravování dětí 

Dětem na internátě je poskytována celodenní strava ve vlastní školní jídelně. Za přípravu a kvalitu stravy odpovídá vedoucí školní jídelny.

Mimoškolní činnost

Součástí internátu jsou prostory pro zájmovou činnost dětí – výtvarný ateliér,tělocvična a místnost pro dramatickou a hudební výchovu se zrcadlovou stěnou. K odpočinku dětí je využívána prostorná zahrada, která je součástí zařízení.

Lékařská péče

Základní lékařská péče je zajišťována prostřednictvím zdravotní sestry.

Kontakty

Vedoucí vychovatelka: Věra Vobrubová – 722 495 317,778 528 441

Vychovatelka internátu – Julie Hrdá – 722 495 317

Sociální pracovnice: Alena Pavelková – 723 236 303, 387 022 922

Ceny ubytování

Cena za noc – 10,00 Kč