Projekt 100 let České republiky

V červnu jsme ukončili projekt, který probíhal formou projektových dnů celý školní rok. Jeho cílem bylo připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa, propojit minulost s přítomností, ukázat dětem, jak je důležité držet se našich kořenů, představit dětem čtyři hodnoty, na kterých byla založena naše státnost: pravdu, víru, svobodu, důstojnost a vyzvednout význam České republiky a českých osobností. Vzniklo mnoho pěkných prací a obrázků, které v průběhu roku přibývaly a jsou vystaveny v chodbě v
2. patře školy.

Eva Hastíková

Dům umění České Budějovice (5.6.2019)

Žáci I. a II. ZŠ navštívili výstavu belgického fotografa Dirka Braeckmana nazvanou „Matná, křehká a hmatová temnota“. Výstavou žáky provedla lektorka, která jim kladla řadu otázek a všichni hledali odpovědi a formulovali své postřehy.  Potom si ve výtvarné dílně sami vyzkoušeli, jak se tvoří negativy a pozitivy.

E. Hastíková

NOVOHRADSKO – Terčino údolí – penzion Hamr II.L třídenní pobyt 5.-7.6.2019

Díky sponzorskému daru z řad prarodičů měla naše třída možnost si prožít krásné chvíle v srdci Novohradských hor. V úžasném prostředí Terčina údolí s nádherným ubytováním v penzionu Hamr a bohatým doprovodným programem zaměřeným na poznávání a zkoumání přírody nám spolu bylo moc dobře. Vše jsme zvládli, děti si užily spoustu zajímavého a určitě budou na společné chvíle vzpomínat.

Děkujeme za dárek!

                                                                       Radka Pechová, Kateřina  Sobotová

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

Český červený kříž pořádá každoročně soutěž hlídek Mladých zdravotníků, které se účastní děti z 1. i 2. stupně ZŠ. Soutěž probíhá v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích. Letos jsme pozvání přijali i my a soutěž si též vyzkoušeli žáci II.stupně. Pětičlenné hlídky mladých zdravotníků, pod vedením svého velitele, absolvovali soutěžní stanoviště – praktické provedení první pomoci s použitím standardního materiálu i improvizovaných prostředků, transport postižených, obvazovou techniku. Naši soutěžící si velmi dobře poradili se všemi požadovanými úkoly, nic je nezaskočilo, uměli si poradit a vše dobře zvládli. Vyzkoušeli si v „reálných situacích“, jak je opravdu náročné ve stresové situaci první pomoc poskytnout a umět si poradit. Navzdory nepříznivému počasí prošli statečně celou soutěží. Patří jim poděkování!

                                                                       Radka Pechová, Lenka Mičanová

 

Turnaj dobré vůle

Po roce se děti dětského domova zúčastnily Turnaje dobré vůle v areálu Libra. I letos děti vyráběly dárky a jako každý rok pro ně byl připravený bohatý a zábavný program.

autor: Zuzana Ďurkovičová

Jarní akce 1. DD a 2. DD

Na jaře se děti 1. DD a 2. DD zúčastnily Velikonočního tvoření v budově DDM při akci Jaro ve vile, navštívily výstavu orchidejí v DK Metropol a jely se podívat do Písecké Sladovny na Tajuplný výlet za sluncem. Všechny tyto akce si náramně užily.

autor: Zuzana Ďurkovičová

Jaro v obrazech 4.L.

Jaro v obrazech 4.L.

autor: Jana Stráská

 

 

 

dětský den

Oslavy Mezinárodního dne dětí byly poslední květnovou akcí. Počasí se umoudřilo a všichni ze 4.L si to náležitě užili!

autor: Jana Stráská

 

 

Sportovní den

Sportovní den a beseda s Lenkou Matouškovou. V květnu se to akcemi ” jen hemží”, i tento sportovní den se nám moc líbil! A neslyšící sportovkyně Lenka Matoušková nám pověděla spoustu poučných věci! A měli jsme možnost vzít do rukou olympijskou medaili!  Děti ze 4.L

                                                                                             autor: Jana Stráská

pobyt EVVO

22.-24.května jsme se zúčastnili pobytu v přírodě na chatě POD KLETÍ. Ano, už jsou tu krásné fotky, ale naše 4.L má spoustu dalších, neméně pěkných!

autor: Jana Stráská