Projekt RAKETY

Dnes 21. 6. 2019 na školní zahradě vyvrcholil projekt „Rakety“. Zapojili se žáci 2. stupně, kteří od začátku června své rakety vyráběli a zdobili. Soutěžili ve vzhledu raket a v jejich nejdelším doletu. Do projektu se přihlásilo 9 raket.

V soutěži o vzhled raket zvítězila raketa SPEED, vyrobená skupinou Šílení chemici, před raketou Dítě a AC13G. Nejdál vystřelila raketa Dítě (30,7 m), pro 2. místo si doletěla raketa AC13G (21,7 m) a 3. byla raketa VANS (19,8 m).

Všichni si fyzikální dopoledne báječně užili a slavnostně tak uzavřeli celoroční práci v hodinách fyziky a pracovního vyučování.

Pěkné prázdniny všem!  :-D DR

VÝLET NA KLEŤ

Dne 19.6.2019 proběhl výlet žáků 2. stupně ZŠ a OU. Vlakem jsme dojeli do Plešovic a odtud se vydali na túru. Po cca 6 km jsme se dostali na vrchol hory Kleť (nadmořská výška 1084,2 m n. m.). Tam jsme se občerstvili a někteří si ještě vyběhli na místní rozhlednu. Pro zpáteční cestu některé třídy volili Holubov, jiné Český Krumlov. Byl to dobrý výlet. ;-D

Planetárium – rakety

V rámci právě probíhajícího projektu „Rakety“ se dnes 18.6.2019 žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili návštěvy českobudějovického planetária. Během zajímavé přednášky jsme se dozvěděli něco o historii letů do vesmíru. Povídali jsme si o přípravě kosmických raketoplánů a výcviku kosmonautů. Žáky nejvíce zaujaly podmínky života na vesmírné stanici. To, jak se mohou kosmonauti pohybovat v beztížném stavu, jak jedí potraviny, jak pracují mimo stanici apod. Přednášku ukončily ukázky startů kosmických raketoplánů. Projekt vyvrcholí v pátek, kdy na zahradě školy proběhne soutěž v doletu vlastnoručně vyrobených vodních raket.

Projekt 100 let České republiky

V červnu jsme ukončili projekt, který probíhal formou projektových dnů celý školní rok. Jeho cílem bylo připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa, propojit minulost s přítomností, ukázat dětem, jak je důležité držet se našich kořenů, představit dětem čtyři hodnoty, na kterých byla založena naše státnost: pravdu, víru, svobodu, důstojnost a vyzvednout význam České republiky a českých osobností. Vzniklo mnoho pěkných prací a obrázků, které v průběhu roku přibývaly a jsou vystaveny v chodbě v
2. patře školy.

Eva Hastíková

Dům umění České Budějovice (5.6.2019)

Žáci I. a II. ZŠ navštívili výstavu belgického fotografa Dirka Braeckmana nazvanou „Matná, křehká a hmatová temnota“. Výstavou žáky provedla lektorka, která jim kladla řadu otázek a všichni hledali odpovědi a formulovali své postřehy.  Potom si ve výtvarné dílně sami vyzkoušeli, jak se tvoří negativy a pozitivy.

E. Hastíková

Turnaj dobré vůle

Po roce se děti dětského domova zúčastnily Turnaje dobré vůle v areálu Libra. I letos děti vyráběly dárky a jako každý rok pro ně byl připravený bohatý a zábavný program.

autor: Zuzana Ďurkovičová

Jarní akce 1. DD a 2. DD

Na jaře se děti 1. DD a 2. DD zúčastnily Velikonočního tvoření v budově DDM při akci Jaro ve vile, navštívily výstavu orchidejí v DK Metropol a jely se podívat do Písecké Sladovny na Tajuplný výlet za sluncem. Všechny tyto akce si náramně užily.

autor: Zuzana Ďurkovičová

Za motýly do Fata Morgany

Během návštěvy Prahy jsme zavítali na výstavu motýlů do skleníku Fata Morgana. Zažili jsme okamžik líhnutí motýlů z kukel umístěných v expozici. Ve skleníku jsme se pohybovali mezi 50 druhy poletujících motýlů. Výletu se zúčastnily děti z 1.DD a 2.DD.
autor: Dagmar Patková

Děti z dětského domova v zoo Jihlava

Plánovaný celodenní výlet do zoo  se vydařil. Počasí nám přálo, děti se dozvěděly spoustu informací o přírodě a zvířatech. Během prohlídky jsme měli možnost vidět v kuželovitých hnízdech právě vyklubaná mláďata plameňáků růžových.Příjemným zakončením výletu byla pro děti sladká tečka v podobě zmrzliny dle vlastního výběru.
autor: Dagmar Patková, Helena Čížková

Workshop ROBOTIKA

Dne 20.5.2019 proběhl v naší škole workshop robotika. Žáci 4. ZŠ logo a 6. ZŠ sp se seznámili se včelkou Bee-botem, beruškou Blue-botem, autem pro-botem, které se dají programovat pomocí tlačítek na zádech, tabletem nebo přes čtečku Tac Tile. Roboti se pak podle zadání pohybovali po podložkách s čísly, písmeny, geometrickými obrazci nebo s obrázkem celého ostrova. V další části se děti seznámily s ozoboty, které reagovaly na barevné symboly a podle nich se pohybovaly po čarách. Dalším robotem byl Fable-explorer, kterým žáci většinou úspěšně ovládali kuličku, aby bezpečně prošla bludištěm. Nakonec si děti prohlédly práci 3D tiskárny.

V odpoledních hodinách proběhl podobný workshop také pro učitele školy. Byli jim představeni interaktivní roboti a  měli možnost si práci s nimi i vyzkoušet.

Velice děkujeme panu Lukášovi Janů z firmy MORAVIA Europe v Brně, který velmi ochotně přijel a roboty nám bezplatně předvedl.