Dětský den

Dne 30. 5. 2013 proběhl v naší škole Dětský den. Zúčastnily se ho děti ze všech tříd, mateřské školy a klienti SPC. Akce probíhala nakonec v budově, kde bylo připraveno několik stanovišť. Na každém děti plnily různé úkoly – například házení míčkem na terč, hádání předmětů, skládání puzzlí, chytání rybiček… Děti si užily legrace a na všem se dostalo odměny, ať už ve formě dárků anebo sladké.

Tímto děkujeme jako hlavnímu sponzoru E-on, za poskytnutí odměn pro děti.  Zajištění takovýchto akci je náročné nejen po stránce organizační, ale především finanční, a proto si těchto podpor velmi vážíme. Hlavní prioritou, je pro nás, aby si akci děti užily, což se dovolím si říci, splnilo.

Ještě jednou děkujeme.

Za kolektiv celé školy, uč. MŠ: Bc. Zuzana Hořejší

Posuďte ve fotogalerii: [Album nenalezeno]

Dětský den na zahradě

S dětmi oslavíme jejich důležitý den ve sportovním duchu.

Připraveno je spousty her, aktivit, soutěží a následně i odměn. Zahrajeme si kroket, kuželky, míčkovanou, šipky, a čeká nás velký závod ve skákacích pytlích a mnoho dalšího. Nudit se nebudeme! Také si pochutnáme na buřtíkách.

Snad nám vyjde počasí a děti si naplno užijí den “bez školy” ve škole.

Projekt FÍHA-DÝHA

Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikového projektu FÍHA-DÝHA.

Něco o Projektu:

Celorepublikový projekt FÍHA – DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály.

Hlavní náplň projektu

  • Na vzorcích dýh děti poznají rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.
  • Děti / studenti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.
  • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.
  • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.

Projekt nás a naše děti zaujal a rádi jsme této možnosti využili. Balík jsme dostali zdarma, čehož si vážíme a děkujeme. Dýhu jsme využili na výtvarné účely, ale můžeme jí použít i na další náměty (např. při sluchových, pohybových cvičeních, hry venku..aj.) Těšíme se na další práci.

Odkaz na webové stránky, kde uveřejnili naše zaslané fotografie

[Galerie nenalezena]