17. listopadu 2019, 30let svobody

Chlapci a děvčata ze skupiny 2. DD se v neděli 17. listopadu zúčastnili na náměstí Přemysla Otakara II. oslav – Vzpomínky na rok 1989. Na náměstí byla nádherná atmosféra, kterou ještě umocnilo rozeznění všech zvonů na Černé věži. Zhlédli jsme krátký film, který byl sestaven ze záběrů z roku 1989. Také jsme zapálili svíčky pod bustou TGM.

Jana Dlouhá

Turistická vycházka se zaměřením na EVVO

Tématem naučné stezky Člověk a krajina je popis zásahu člověka do krajiny v době minulé i současné. 2. listopadu jsme prošli celou stezku z Rudolfova až do Nemanic. Cestou jsme četli informační tabule a informace z nich jsme hledali v krajině kolem nás. Také se nám líbila zastávka před Úsilným, kde jsme se protáhli na cvičebním stroji v přírodě. Na závěr vycházky nás příroda odměnila nádhernou duhou.

Jana Dlouhá