Barevné hlubiny – Dům umění IV.L a V.A

I tento rok jsme se vydali do Domu umění. Ve středu 2. října jsme zde shlédli výstavu Waltra Vopavy. Po důkladné prohlídce výstavy jsme se kolektivně shodli, že v obrazech vidíme různá tajemná místa.

Podobné obrazy, v menším provedení, si děti zkusily samy vytvořit. Práce byla náročná, ale velmi zajímavá a děti velice bavila.

                                                                                                    autor: Dagmar Černá

Dům umění – Barevné hlubiny II.L a III.L

Ve středu 2.10. 2019 jsme se s dětmi vydali do Domu umění na výstavu rakouského umělce Waltera Vopavy. Jeho abstraktní díla nás velice zaujala, děti rozvíjely svoji představivost a uvědomily si, že každý v umění může vidět něco jiného – někdo v obrazech viděl živočichy žijící v moři, někdo pohádkové hrdiny a jiný např. schody, cesty atd. Lektorka Šárka Kosová si pro děti připravila zajímavý doprovodný program. Při výtvarné dílně si následně děti samy vytvořily abstraktní obraz temperovými barvami a doplnily ho o fosforeskující detaily.

Program se nám moc líbil a rádi opět vyrazíme na výstavu do Domu umění.

 

Kateřina Volfová, Radka Pechová