NÁDOBA výtvarný workschop II., IV. a V.L

Návštěvu Domu umění jsme si nechtěli nechat ujít. Představili tam jednu z největších osobností světového sochařství, kterou je Antony Gormley. Základními tématy jeho tvorby jsou vnitřní prostor těla a vztah mezi lidským tělem a prostorem. Citlivě a velice poutavě lektorka Šárka Kosová vedla žáky připraveným programem a tak jsme měli možnost nahlédnout do jeho tvorby. Z výstavy jsme odcházeli s příjemným pocitem obohacení                      a určitě se do Galerie současného umění zase vrátíme.

                                                                                    Jana Hanzalová, Radka Pechová

CASSIOPEIA – Sýkorka modřinka I.L, II.L

S nástupem jara jsme vybrali z pestré programové nabídky Cassiopei program s názvem „Sýkorka modřinka“ a vypravili se do světa ptáků. Opět jsme si prožili aktivní, krásné dopoledne s příjemnou lektorkou a zajímavými činnostmi. Pro kluky a holky byl program připraven velmi poutavě, seznámili se s různými druhy ptáků, hravou formou prošli všemi stadii jejich vývoje a rozšířili si znalosti z jejich života, získali spoustu nových informací.

Společnými aktivitami se kamarádi více sblížili a společný čas si užili. Dnešní program se velmi líbil a těšíme se na příště.

                                                                  autor: Radka Pechová, Kateřina Volfová

„UMÍME SI PORADIT“ II.L, IV. Projektový den Duben měsíc bezpečnosti – první pomoc

Venku svítí sluníčko a láká nás ven. Už jsme nastartovali kolo, oprášili koloběžky nebo kolečkové brusle a vyrážíme do terénu, do přírody nebo s kamarády na hřiště. Užíváme si společné chvíle, baví nás být spolu a v akci. Chceme být však připraveni i na situace, kdy se přihodí něco nečekaného a druhý se ocitne v nouzi, potřebuje a přivítá naši pomoc. A to byl dnes náš cíl – vědět si rady, když jsme svědky nějaké nečekané události a musíme si umět pohotově poradit. Ke spolupráci jsme si pozvali naši zdravotnici Lenku Mičanovou a společně prožili zajímavé dopoledne v duchu poskytování první pomoci. Moc jsme si to užili a něco nového se naučili. Budeme si umět poradit.

                                                                  autor:  Radka Pechová, Ivana Nováková

SOUTĚŽ „O VALAŠSKÉHO CHROBÁKA“ 9. 4. – 10. 4. 2019

V úterý dopoledne jsme vyrazili v šesti směr Valašské Meziříčí na 7. ročník soutěže „O valašského chrobáka“ s tématem „Jaro v přírodě“. Přírodovědného klání se účastnilo 5 škol (České Budějovice, Ostrava, Olomouc, Valašské Meziříčí a Hradec Králové), tj. 5 týmů. Soutěžní družstvo tvořili Tomáš Bílek, Ivona Jurášová, Dan Kubík a Kuba Staněk. Všech čtyř úkolů se zhostili, jak nejlépe uměli a vyhráli.

Děti si poměřily své síly a vědomosti při poznávačce jarních květin a semínek, při vyrábění velikonočních dekorací, při práci s vodou na zahradě a poslední stanoviště bylo přesazování květin a sázení cibulek. Domů si přivezly své výrobky a odměnu za první místo – pravý valašský frgál si zaslouženě snědly cestou.

                                                                                           autor: Kateřina Volfová

Paleta ticha

Ve dnech 11. – 13. 4. 2019 se žáci naší školy zúčastnili 7. ročníku výtvarné soutěže sluchově postižených žáků „Paleta ticha“ v Olomouci. Soutěžilo osm pětičlenných týmů a letošní téma znělo „Barevná džungle/džungle barev“.

            První úkol, „Barevná džungle“, bylo vytvoření velkoformátového obrazu inspirovaného francouzským malířem Henri Rousseaum. Byl to jeden z nejvýznamnějších představitelů naivního umění. Maloval exotické fantaskní krajiny, portréty i výjevy z obyčejného života. Děti měly za pomocí temperových barev namalovat, jak ony samy vidí džungli. Finální dílo našich žáků slavilo mezi ostatními dětmi a pedagogy úspěch a obsadilo krásné 3. místo.

            Druhý úkol, „Džungle barev“, byl inspirovaný americkým akčním umělcem Jacksonem Pollockem. Ten svá vrcholná díla tvořil technikou tzv. drippingu, což bylo nalévání nebo nakapávání barvy na rozměrné plátno položené na podlaze. Naši žáci měli to štěstí, že si při tvorbě druhého úkolu mohli zkusit tuto netradiční techniku, a to v prostorách bývalého školního bazénu. Děti stříkaly, cákaly a lily barvu na velký formát papíru a podařilo se jim vytvořit abstraktní obraz, který odborná porota ocenila 1. místem.

            Součástí třídenního programu byl i paletový kvíz, kejklířské duo Cascabellos, vernisáž výstavy Oldřicha Šembery a návštěva města.

Děti si letošní ročník soutěže moc užily a stupně vítězů pro ně byly krásnou odměnou!

                                                           autor: Karolína Šumská a Lenka Chovancová

pestrý březen

Tvořivé děti ze 4.L nezahálely ani v březnu. Končily náměty zimní a oslavujeme přicházející jaro!

autor: Jana Stráská

Květinová výzdoba

Naše třída 4.L se pravidelně stará o květinovou výzdobu v prvním i druhém patře naší školy. Květiny nejen zaléváme, ale také rozmnožujeme a přesazujeme.

autor: Jana Stráská

KAMIL NEUMÍ LÍTAT – beseda JVK II.L

Opět jsme využili nabídky JVK a navštívili její další zajímavý program. Beseda nad knihou „Kamil neumí lítat“ byla velmi poutavá, čtený příběh děti velmi zaujal a rozpoutal vzájemnou diskusi. Pod vedením zkušené lektorky jsme prošli celým Kamilovým příběhem, prožili s ním jeho dobrodružství. Následně jsme měli možnost si prohlédnout další zajímavé tituly a prožít s knihami příjemné chvilky. Pro některé z dětí byla možná dnešní návštěva impulsem k registraci v knihovně a k pravidelným výpravám za knihou.

Těšíme se na další program.

                                                                                                  autor: Radka Pechová

Projekt VODA, VZDUCH

Žáci 8. ročníku ns a 7. ročníku lg ZŠ se zúčastnili projektu VODA, VZDUCH. První část projektu proběhla 29. 3. 2019 se zaměřením na vodu. Žáci si uvědomili důležitost čistoty vody a ochranou těchto zdrojů před znečištěním. Pomocí jednoduchých pokusů si žáci zopakovali vlastnosti vody (nestlačitelnost, vodorovná hladina, povrchové napětí, závislost hustoty vody na teplotě, apod.) Zároveň si každý žák jednoduchý pokus na téma „voda“ připravil, ostatním předvedl a vysvětlil.

Dne 12. 4. 2019 proběhla druhá část projektu VODA, VZDUCH  – téma vzduch. Žáci si zopakovali úlohu vzduchu v našem životě a popř. jeho znečištění. Uvědomili si nebezpečí vzniku např. skleníkového efektu, kyselých dešťů nebo ozónové díry. Děti si připravily jednoduché pokusy, kterými demonstrovaly vlastnosti vzduchu. Žáci vzduch přelévali, vážili, stlačovali a zvětšovali jeho objem teplem. Dále si zkusili, jak dlouho vydrží bez dechu a jakou mají kapacitu jejich plíce. Pomocí jednoduchých pokusů zkoumali vlastnosti jednotlivých složek vzduchu. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách a všem se pokusy vydařily.

ŠD-FOTO-Edukační program

Dne 24.1.2019 návštěva Jihočeského muzea-Edukační program ,,Život v pravěku”.
                                                                                  autor: Renata Rajtíková