Projekt “Ethanol”

Dne 17. 5. 2018 proběhly dvě části chemického projektu Ethanol. První část probíhala ve spolupráci se školním metodikem prevence Evou Hastíkovou. Žáci 8. – 10. ročníku ZŠ ns (7. – 9. ročníku ZŠ logo) se zúčastnili přednášky o nebezpečnosti konzumace alkoholu mladistvých a diskuse na toto téma. Druhá část byla věnována jednoduchým pokusům, díky kterým si žáci osvojili vlastnosti ethanolu.  Děti pozorovaly hoření ethanolu, zjišťovaly hustotu lihu a rychlost jeho vypařování, zkusily dodáním cukru do kvasnic vyprovokovat alkoholové kvašení a na závěr odstartovaly ethanolovou raketu. Projekt se vydařil a už se těšíme na jeho poslední část, kdy se pojedeme podívat na exkurzi do lihovaru Poněšice.

D. Ryjáček

Ethanolová raketa – video