„Rozbitá okna“ – výtvarný workshop I.L, II.L, IV.L

Dům umění města České Budějovice je pro nás stále více zajímavým cílem. Přivítali jsme aktuální nabídku programů a opět se vydali do Galerie současného umění za prožitím něčeho nového a nevšedního. Tentokrát jsme zvolili v rámci doprovodných programů téma „Rozbitá okna“ a naše očekávání nevšedního zážitku bylo skutečně naplněno. Děti měly možnost pod vedením lektorky Šárky Kosové nahlédnout do světa umění a seznámit se s tvorbou malíře Daniela Pitína. Přímou součástí programu byla návštěva galerie, povídání si o výstavě a výtvarná dílna, která shrnula získané informace a zkušenosti a umocnila zážitek. Kluci a holky si na vlastní kůži zkusili být umělci, ponořili se do svých děl opravdu s nadšením a výsledek byl nad očekávání krásný a zajímavý. Dnešní program byl ještě doplněn zajímavým filmovým dokumentem, který děti shlédly s opravdovým zájmem, zaujal .Výtvarný workshop si všichni užili a odcházeli s úsměvem, který svědčil o tom, že se jim program moc líbil.

            Určitě se do Domu umění vrátíme, těšíme se na další spolupráci.

23.2.2018                                                                           autor článku: Radka Pechová

„Já nic, já muzikant“ aneb vše o hudbě za 1 hodinu

Motto:  Co Čech to muzikant …?

Skladateli a dirigentovi v jedné osobě se nedostavil orchestr. Nástroje byly na svých místech a muzikanti nikde. A to měla zaznít zbrusu nová skladba „Karneval zvířat v lese“.
Proto skladatel a dirigent využil čas na seznámení dětí s vystavenými nástroji a společné zpívání. Pak  jsme zjistili, že hudebníci nedorazí, ale děti je ale hravě nahradily. Zahrály brilantně jak na housle, flétnu, tak i na heligon, triangl, činel, dudy, ukulele, harmoniku či trubku. Zkusily si v praxi plno věcí z hudebního života: na co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak se dělí nástroje, atd.
Nakonec si zazpívaly Šel tudy měl dudy, Komáři se ženili , Já jsem muzikant i Holku modrookou.

                                                                                                     autor: Dagmar Černá

1. pomoc II.L

V pondělí 12.2.2018 děti z II.L absolvovaly kurz první pomoci. Vyzkoušely si masáž srdce na figuríně, ošetření řezné rány i funkci izotermické folie na vlastní kůži. Děti se navzájem učily stabilizovanou polohu a zopakovaly si telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému. Děkujeme instruktorce Katce za zpestření hodiny prvouky.

                                                                                                 autor: Lenka Bláhová

KARNEVAL – MASKY ZE 3.LB

V pátek 16.2. byl pro nás velký den – těšili jsme se na karneval! Dováděli jsme, soutěžili, tancovali…A takto nás na fotografiích zachytila paní učitelka Jana Stráská.

                                                                                                   autor: Jana Stráská

PROJEKT “MÍSTO, KDE ŽIJU” 3.LB

Celý leden se věnovala naše třída 3.LB zpracování projektu “Místo, kde žiju”.  Začali jsme zobrazením našeho pokoje, naší ulice, pokračovali naším městem, krajem, republikou, až po Evropu, Zemi a Sluneční soustavu. Tuto výtvarnou činnost jsme doplnili procházkou po památkách Českých Budějovic a návštěvou planetária se zajímavým programem. S výsledky jsme byli opravdu spokojeni!

                                                                                               autor článku: JanaStráská

Projekt VODA, VZDUCH

V těchto dnech probíhá projekt pro žáky 8. ročníku ns a 7. ročníku lg VODA, VZDUCH. Velká část projektu proběhla 15.2.2018 kdy si žáci uvědomili důležitost čistoty vody. Seznámili se s globálními problémy a ochranou těchto zdrojů před znečištěním. Pomocí jednoduchých pokusů si žáci zopakovali vlastnosti vody (nestlačitelnost, vodorovná hladina, povrchové napětí, závislost hustoty vody na teplotě, apod.) Zároveň si každý žák jednoduchý pokus na téma „voda“ připravil a ostatním předvedl a vysvětlil. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách a všechny pokusy se vydařily. :-)

Xenofobie, rasismus a extremismus

26. 1. 2018 proběhl preventivní program pro žáky 8. -10. roč. ZŠ a OU Xenofobie, rasismus a extremismus. Lektorka vedla s žáky diskuzi, při níž postupně vysvětlila pojmy rasismus, xenofobie, extremismus a prezentovala skutečné příklady z praxe. Pozornost byla rovněž věnována popisu jednotlivých extremistických skupin.

Cílem tohoto programu bylo vysvětlení kulturních odlišností, s přihlédnutím k současné situaci. Velký důraz byl kladen na posílení vlastního názoru a objektivního posouzení stereotypních předsudků týkající se rasismu a xenofobie ve společnosti.

                                                                                                  autor: Eva Hastíková

„Etiketa a školní řád“

Dne 9. 1. 2018 se žáci I. i II. stupně naší školy zúčastnili výchovného programu s názvem „Etiketa a školní řád“.

Žáci si zahráli na herce a vyzkoušeli si prakticky různé formy zdravení a společenského chování nejen ve škole, ale i mimo ni. Prostřednictvím tematických scének si vyzkoušeli slušné chování k dospělým i k sobě navzájem. Všichni se pobavili i poučili a my učitelé jen doufáme, že vše, co si zahráli, budou využívat i v běžném životě. 

                                                                                                    autor: Eva Hastíková

 

II. ZŠ – žáci 7., 8. a 10. ročníku

V prosinci jsme navštívili výstavu „První světová válka – léta zkázy a bolesti“, která je v Jihočeském muzeu instalována v souvislosti s oslavami 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu.

Rozsáhlá výstava mapuje první světovou válku jako takovou s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko a jihočeský region, tak i Československo, ale i v mezinárodních souvislostech. Ukázala žákům dopad války na konkrétního člověka – ať již vojáka rakousko-uherské armády či legionáře, na frontě nebo v zajetí, tak i na člověka v týlu. V pěti sálech jsme viděli sbírkové bohatství nejenom Jihočeského muzea, ale i vzácné sbírkové předměty z celé řady muzeí, galerií i jiných institucí Čech a Moravy.

V průběhu výstavy jsme si poskládali shrnující lístkovou brožuru.

                                                                                                 autor: Eva Hastíková

Bezva třída II.L

V pátek 9. února nás v rámci primární prevence navštívily lektorky nestátní neziskové organizace THEIA  s programem “Bezva třída”. Cílem tohoto programu je posílení kamarádských vztahů ve třídě, posílení vzájemné tolerantnosti a porozumění.

Děti nejprve shlédly pohádku, poté si s lektorkami o určitých situacích povídaly, hodnotily co bylo správně a co by udělaly jinak. V rámci  aktivit kreslily sebe a své kamarády, skládaly společně slova z písmen a nakonec si každý vylosoval svého spolužáka, o kterém měl říct něco hezkého, něco, co se mu na něm líbí.

Program se velmi vydařil, děti spolupracovaly, práce je bavila a všichni jsme drželi za jeden provaz.

                                                                                           autor článku: Dagmar Černá