CASSIOPEIA – výukový program DOMOV I.L, III.A

Programová nabídka CEGV Cassiopeia je velmi pestrá, rádi si z nabídky vybíráme a na aktivity se těšíme. Tentokrát jsme zvolili téma DOMOV a opět si prožili aktivní, krásné dopoledne s příjemnou lektorkou a zajímavými činnostmi. Každý z nás si pod pojmem domov představí něco jiného. Pro někoho znamená domov zázemí a pocit bezpečí, pro jiného zase místo, kam se může kdykoliv vrátit. V rámci programu měli žáci možnost sdílet se svými spolužáky názory na to, jak vnímají svůj domov, čeho si na něm cení nebo kdy jsou doma nejraději. Povídání se střídalo s dalšími zajímavými aktivitami, jako byla například společná stavba domu, pohybová hra nebo porovnávání našich domovů s domovy v jiných zemích.

Těšíme se na další program.

autor článku: Radka Pechová

„Skryté příběhy“ – výtvarný workshop I.L, III.L

Opět jsme se vydali do Galerie současného umění a absolvovali v rámci doprovodných programů téma „Skryté příběhy“. Děti měly možnost pod vedením lektorky Šárky Kosové nahlédnout do světa umění a seznámit se s tvorbou fotografa Roberta V.Nováka. Na vlastní kůži si zkusily být umělci. Výtvarný workshop si užily a odcházely s úsměvem, který svědčil o tom, že se jim program moc líbil.

Určitě se do Domu umění vrátíme, těšíme se na další spolupráci.

                                                                                          autor článku: Radka Pechová

Počítačová soutěž „Počítač – můj kamarád“ Valašské Meziříčí

Dne 10. 1. 2018 se tříčlenné družstvo naší školy (M. Bláhová, T. Bílek, M. Kubera) již tradičně zúčastnilo celostátní počítačové soutěže ve Valašském Meziříčí. Spolu s nimi se soutěže účastnilo 10 škol pro sluchově postižené. Soutěž se skládala ze tří kol. V prvním kole soutěžící prokazovali své znalosti a dovednosti v MS Wordu a MS PowerPointu. Ve druhém kole se v programu Malování snažili vytvořit obrázek podle předlohy a na dané téma. V posledním kole účastníci bojovali v počítačové hře.

Žáci z naší školy obsadili krásné 2. místo.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme!!!

ŠD 1 Rajtikova -vánoční výzdoba

Žáci si s pomocí praktikantky vyrobili vlastní ozdoby na vánoční stromeček, který nám zdobil družinu.

autor: Renata Rajtíková

Vánoční tvoření s rodiči v ŠD

autor : Renata Rajtíková

Vánoční dílničky s rodiči v ŠD

autor: Renata Rajtíková

4.10.2017 výstava hub školní družina

autor:  Renata Rajtíková