Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí

Dne 21. 4. 2017 se žáci 7. – 10. třídy ZŠ, PrŠ a OU zúčastnili zajímavého preventivního programu, který nám zprostředkovala p. Egnerová z Národní iniciativy pro život. Byly jim srozumitelnou formou předány informace o ženském cyklu, početí a o prenatálním vývoji člověka, včetně obrazové dokumentace. Dozvěděli se o problematice umělých potratů, jejich negativních důsledcích a o možnostech prevence (různé druhy antikoncepce, jejich použití, vhodnost či závadnost). Cílem tohoto programu bylo oslovit žáky základní a střední školy s informacemi vedoucímik zodpovědnosti v jejich budoucích intimních životech, při plánování rodičovství a k úctě k lidskému životu.

autor článku: Eva Hastíková

Zápis do 1. třídy

Dne 26.4. 2017 proběhl v naší škole zápis žáků do 1. třídy.

Projekt „Starší žáci učí mladší“

Dne 24.4.2017 proběhl ve škole projekt, kdy žáci 2. stupně seznamovali mladší žáky (2.–4.třída ZŠ) s fyzikálními veličinami (délka, hmotnost, teplota), jejich měřením a měřidly a vlastnostmi magnetů. Využívali výukových prezentací, ukázky měřidel a vlastní měření.

Mladší žáci si velmi ochotně osvojovali práci s měřidly a vlastním měřením. Museli i pracovat ve skupinách, kdy bylo nutné se mezi sebou domluvit, respektovat se a rozdělit si práci.

Starší žáci si vyzkoušeli, že práce učitele není úplně jednoduchá. Museli si připravit svůj výstup. Osvojili si základní pravidla projektové práce – časové rozvržení, dílčí cíle. Při předávání svých schopností a zkušeností se snažili o trpělivost a toleranci vzhledem k mladším žákům.

Projekt proběhl k velké spokojeností všech zúčastněných.

OD ZIMY AŽ DO VELIKONOC

Malí výtvarníci druháčci a čtvrťáci.

Jana Stráská

VÝVOJ MARTINÁČE PAJASANOVÉHO.

Nejprve pečovaly děti z 2.LB o housenky, potom o kukly, a doufaly, že se dočkají dvou krasavců…Nezdařilo se. Ale paní asistentka Katka přinesla jejich bratra. Motýlí život je totiž velmi krátký…

                                                                                                             Jana Stráská

Velikonoční tvoření

Jana Stráská

O Valašského chrobáka – přírodopisná soutěž

Dne 5. 4. 2017 se zástupci naší školy zúčastnili přírodopisné soutěže „O VALAŠSKÉHO CHROBÁKA“ ve Valašském Meziříčí. Družstvo ve složení Tomáš Bílek, Tereza Holubová a Viktória Sopková skvěle bojovalo v několika disciplínách. Tento ročník soutěže byl zaměřen a na les a myslivost. V první disciplíně otestovali svoji mušku, stříleli ze vzduchovky na terč s obrázkem kance. Druhá disciplína byla také praktická. Vyzkoušeli si práci s pilou a vyrobili „Budějckou lavičku“. Následující dvě disciplíny prověřily jejich vědomosti. Třetí disciplínou byla tzv. poznávačka, museli poznat nejen rostliny a živočichy, ale i stopy, které po sobě zanechávají zvířata v lese. Ve čtvrté disciplíně zapojili své mozkové závity naplno, v první části řešili křížovku a potom poznávali stromy podle polínek s kůrou.  Vše bylo sledováno bedlivým okem hodnotící poroty a zároveň odborníky ze zahradnického učiliště. Díky velkému nasazení našich soutěžících a jejich perfektním znalostem a šikovnosti, jsme ve Valmezu obhájili ZLATO!!! Děkujeme všem organizátorům soutěže za skvělou organizaci i příjemné setkání. Děkuji soutěžícím za perfektní výkon.

autor článku: K. Volfová

Paleta ticha 2017

Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 se naši žáci zúčastnili 5. ročníku výtvarné soutěže Paleta ticha v Olomouci. Letošním tématem bylo Malý velký muž se zaměřením na prvního českého prezidenta Václava Havla. Zástupci každé školy si vylosovali jedno jeho životní období, které následně výtvarně zpracovali na papír větší, než byli oni sami. Naši si vylosovali období zvané politický vězeň, které společnými silami dokončili po neuvěřitelných devíti hodinách pilné práce. I přes výrazně nižší věkový průměr naší českobudějovické skupiny vytvořily děti dílo, které plnohodnotně konkurovalo všem ostatním. Dokonce bylo jedním z mála, které bylo výtvarným zprostředkováním velké myšlenky.

Naši žáci se nakonec na stupních vítězů neobjevili, ale i přesto na sebe mohou být Matěj, Šimon, Tereza, Mirka a Markétka pyšní tak, jako jsme my na ně. Kromě výtvarné soutěže jsme si zasportovali, zatančili, navštívili historické centrum města, galerii umění i cukrárnu. Neztrácíme naději a už teď se těšíme se na příští rok.

                                                                                                 autor článku: Lenka Bláhová

Veselé zoubky

Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. Proto jsme přivítali preventivní  program „Veselé zoubky“ , který je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře.

Děti nejprve shlédly pohádku o Hurvínkovi, kterému se kýval zoubek. Potom se učily, jak si správně  čistit zuby a zodpovídaly záludné otázky. Nakonec dostaly v taštičce potřeby k čištění zubů. 

                                                                                           autor článku: Dagmar Černá