Pobyt v přírodě – Zátoň

Dne 25. dubna vyrazily dvě třídy na výlet na Šumavu. Byla to třída 1.B a třída PrŠ. Cíl cesty byla Zátoň a paní učitelky s žáky se rozhodly na Šumavu dojet vlakem. Cesta byla dlouhá skoro tři hodiny. Počasí se po půlhodinách střídalo, chvíli sněžilo, chvíli bylo zataženo a za chvíli zase vylezlo sluníčko. Ubytování si cestovatelé zvolili v Penzionu Pod Pralesem, kde na ně čekaly prostorné apartmány. Dole v jídelně je potěšilo výborné jídlo, hrací koutek a teplo z krbu. První odpolední procházka trvala hodinu a i za tu se počasí několikrát změnilo. Nic z toho ale neubralo na radosti z pohybu v přírodě. Jídlo bylo výborné, všem moc chutnalo. K dispozici byla i televize, herna pro děti se spoustou hraček i prostory pro společný program.
Druhý den ráno všechny překvapil pohled z okna, protože celá krajina byla zapadaná sněhem. Statečné sportovce to ale nemělo šanci odradit a odpoledne si vyšlápli cestou i lesem do Lenory. Večer se všichni odměnili zmrzlinovým pohárem.
Cesta zpátky vlakem utekla všem neuvěřitelně rychle a v jednu hodinu odpoledne se již všichni vítali s kamarády ve škole a vyprávěli svá dobrodružství z výletu.

Měli jsme se krásně :)                                                                   autor článku: E. Pipková

Benefiční koncert v Clarionu

Dne 8. 4. 2016 se v Congress Hotelu Clarion uskutečnil Charitativní večer, na němž jako hlavní host vystoupil houslista Pavel Šporcl. Organizátorem večera byla MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Ve spolupráci s Congress Hotelem Clarion se podařilo pozvat hosty a uspořádat večer, který nesl název Neobyčejný večer pro neobyčejné děti. Celý výtěžek poslouží jako finanční podpora pro 52. ročník Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků, který se letos bude pořádat právě v Českých Budějovicích.

Večer byl zahájen paní ředitelkou Mgr. Ivanou Macíkovou, která krátce pohovořila o škole pro sluchově postižené žáky. Základní informace o 52. ročníku Celostátních sportovních her podal Mgr. David Ryjáček, prezident Sportovních her. Poté předvedly své nadání děti z MŠ a ZŠ pro sluchově postižené v krátkých tanečních vystoupeních.

Z hostů večer zahájil dětský pěvecký sbor Canzonetta v čele s paní dirigentkou Petrou Novou. Po velkém úspěchu tohoto vystoupení přišel zazpívat druhý host, pan Lukáš Randák, který představil ukázky z nového muzikálu, který právě chystá a sklidil také velký ohlas od hostů. Hvězdou večera byl houslista Pavel Šporcl, který se svými modrými houslemi okouzlil posluchače a vytvořil v sále úžasnou atmosféru. Neobyčejný večer byl zakončen společným vystoupením všech hostů, které  bylo důstojným vyvrcholením večera a zvedlo diváky ze židlí. Velmi příjemným a milým způsobem večer moderovala slečna Tlučhořová z rádia Kiss.

Nutno zmínit dalšího důležitého hosta, který svou účastí podpořil charitativní večer. Byl to humorista a karikaturista Jan Farkas, který spolu se svými kolegy daroval originální kresby, které sám na místě nabízel a dražil také ve prospěch celé akce.

Na úspěchu večera se podílely i děti ze školy, které v hotelové kuchyni připravily drobné občerstvení, jež bylo nabízeno hostům jako malé kulinářské zpestření už tak zajímavého večera.

Výtěžek z Neobyčejného večera pro neobyčejné děti byl 44 446 Kč.

Rádi bychom jménem školy i jménem všech sluchově postižených sportovců poděkovali panu Pavlu Šporclovi, Lukáši Randákovi, Petře Nové a jejímu dětskému pěveckému sboru Canzonetta, panu Janu Farkasovi a v neposlední řadě panu Ing. Martinu Štolkovi a paní Zuzaně Rauchové jako zástupcům hotelu Clarion. Poděkování patří i paní moderátorce a všem zaměstnancům, přátelům a podporovatelům školy, kteří svou účastí umožnili získat krásnou sumu, která usnadní důstojný průběh Sportovních her pro sluchově postižené žáky.

autor článku: Eva Pipková

Vaření v Clarionu

Dne 29. 3. 2016 se žáci naší školy zúčastnili akce „Vaření v Clarionu“. Akce předchází Charitativnímu koncertu, který bude 8. 4. 2016 právě v hotelu Clarion.

Všichni zúčastnění žáci prokázali velký talent a nadání pro práci v kuchyni a získávají za svou šikovnost velkou pochvalu nejen od vedení školy i učitelů, kteří je na akci
doprovázeli, ale i od kuchařů a personálu hotelu Clarion. :-)

autor článku: E. Pipková