Bezva třída – THEIA

S programem “Bezva třída”k nám 11.2.2016  přijela nezisková organizace Theia.  Cílem tohoto centra primární prevence je prostřednictvím realizace programů na školách, předcházet  rizikovému chování dětí. Zábavnou formou dramatické a estetické výchovy se děti učí vytvářet si přátelské vztahy v kolektivu.

Lektoři nám nejprve zahráli pohádku o přátelství čtyř zvířátek, jejichž vlastnosti ukazovaly, jak bychom se k sobě měli chovat. Poté děti začaly pracovat ve skupinách a nakreslily své kamarády. Jejich výtvory dali lektoři na výstavku. V druhé hodině si povídaly o svých kamarádech a proč je nakreslily. Na závěr si děti  zahrály hru ve dvojicích, kdy  měly svázané dvě ruce k sobě a musely sestavit z písmenek  jména zvířátek. Slova  si zkontrolovaly podle obrázků. Moc je  to bavilo a všichni zjistili jak je prima, mít ve třídě bezva partu.

                                                                                              autor článku: Dagmar Černá

Cassiopeia-Poznáváme lesní zvířátka

V únoru jsme navštívili centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, aby se děti naučily nejen poznávat lesní zvířátka, ale i mnoho zajímavého o jejich životě.

Děti se společně s liškou vydaly  do hlubokého lesa, kde se pomocí jednoduchých hádanek seznámily s některými lesními zvířátky, jejich potravou, stopami a pelíšky. Celý program byl obohacen o pohybové a smyslové hry. Na závěr programu si děti s pomocí razítek zvířecích stop vytvořily mapu vlastního příběhu o potravinových vztazích.

                                                                                                       autor: Dagmar Černá

Plavecký výcvik

Druhého února jsme ukončili plavecký výcvik. Stejně jako všechny ostatní hodiny i tato poslední se velmi vydařila. Děti dostaly plavecké vysvědčení a výcvik ukončily spoustou vodních her a dovádění.

                                                                                                  autor článku: Dagmar Černá

Zápis do 1. třídy

Dne 3. 2. 2016 v naší škole proběhl zápis do 1. tříd.