Florbal v Plzni

Ve dnech 20. – 22. 11. 2015 se žáci naší školy zúčastnili 15. ročníku florbalového turnaje v Plzni. V tomto roce se účastnilo 8 škol (Plzeň, České Budějovice, Kyjov, Liberec, Olomouc, Ostrava, Valašské Meziříčí a Halle). Kluci prohráli jediný zápas ve skupině s Ostravou. Díky tomu hráli o celkové 3.-4. místo s žáky z Liberce. Tento zápas Budějovičáci vyhráli 6:3 a skončili na 3. místě. Gratulujeme! Celý turnaj proběhl v klidu a bez zranění.

Kluci děkujem!!!

Sportovní den s SK Dynamo České Budějovice

19. listopadu 2015 se žáci speciální školy a praktické školy dvouleté zúčastnili sportovního dne. Akci pro žáky naší školy uspořádal SK Dynamo České Budějovice na tréninkovém centru Složiště v Suchém Vrbném.

Akce probíhala v přetlakové hale, kde na žáky čekali mladí sportovci. Byly připraveny různé sportovní disciplíny, zaměřené především na rozvíjení dovedností při hře s míčem, při hodech, kopech i rozvíjející celkovou obratnost. U každého stanoviště pomáhal jednotlivým skupinkám dětí jeden mladý sportovec, který všem vysvětlil podstatu daného cvičení, předvedl praktickou ukázku a povzbuzoval žáky při jejich výkonech.

Jednotlivá stanoviště byla pečlivě připravena tak, aby svou obtížností byla pro děti zároveň splnitelná, ale byla i výzvou k dobrému a správnému provedení. Za snahu a výkony žáci obdrželi na každém stanovišti kartičky s fotografiemi českobudějovických fotbalistů. Pro povzbuzení v chladném dopoledni byl připraven i teplý čaj.

Na závěr se všichni společně vyfotografovali, přátelsky rozloučili a slíbili si, že se zase v příštím roce uvidí na podobné akci pořádané SK Dynamo.

Jménem naší školy patří pořadateli akce i všem zúčastněným sportovcům velký dík za pozvání, profesionální přístup, dobrou přípravu i milé a přátelské chování.

(autor článku: E. Pipková)

PŘEDNÁŠKA policie ČR, odd. prevence: DROGY – jejich účinky, následky užívání a dopad na životy lidí

Dne 11. 11. 2015 se žáci II. stupně ZŠ a OU zúčastnili přednášky zaměřené na protidrogovou prevenci, která byla doplněna fotografiemi z archivu policie ČR.

 

 

Cílem  přednášky bylo upozornit na problematiku  zneužívání  drog,  poskytnout   žákům   fakta  o drogách,  odpovědět  na  otázky, které  k dané  problematice   měli  a dát  jim  tak   prostor k zamyšlení se nad touto problematikou.                                                               Drogy a  problémy  s nimi spojené jsou – bohužel – jednou  ze  součástí  dnešního  života. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc – dokud sami nechceme!

autor článku Mgr. Eva Hastíková

 

 

Hudebně – sociální program “Objev svůj rytmus”

Program pro děti „Objev svůj rytmus“, který pro nás realizovalo občanské sdružení Harmonia Universalis, byl velmi působivý. Nejprve děti zkoušely koordinaci pohybů svého těla, poté jim byly představeny perkusivní  nástroje. Všechny nástroje si mohly také vyzkoušet. Vytvořily velké  hudební  těleso a pod taktovkou dirigenta postupně hrály na své hudební nástroje a budovaly rytmické struktury. Děti vytvářely i zvukové napodobení pohybu míče a postavy. Program vyvrcholil společnou písní.

Nakonec žáci dostali sadu Boomwhackers,  aby mohli pokračovat v objevování rytmů i v hodinách hudebně dramatické výchovy. Tento program nás všechny velice bavil a pozitivně naladil na celý zbytek dne.

                                                                                                (napsala : Dagmar Černá)

 

Prezentace SŠ Praha Radlice – studijní obor Asistent zubního technika

Dne 5. 11. 2015 se žáci II. stupně ZŠ zúčastnili prezentace střední odborné školy pro sluchově postižené, která nabízí všem sluchově postiženým absolventům základních škol aj. zájemcům studijní obor Asistent zubního technika. Jedná se o čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.

Během prezentace byl žákům promítnut krátký film o škole, viděli také ukázky z odborné výuky ve stomatologické laboratoři, kde sami studenti popisovali, na čem právě pracují. Měli také možnost prohlédnout si materiál, s jakým studenti pracují v laboratoři a někteří si vyzkoušeli stavění zubů ve vosku z poskytnutého materiálu.

                                                                                   (autor článku: Mgr. Eva Hastíková)