GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ – DŮM UMĚNÍ

„POKOJE „ – výtvarný workshop

Opět jsme zavítali do Galerie současného umění a architektury, která nabízí možnosti nevšedního zážitku. Děti zde vstupují do „jiného prostoru“ a učí se vnímat současné umění. Projekt „Pokoje“ má za cíl odkrýt „určité“ možnosti prostoru. Autorky architektka Marcela Steinbachová a lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkům identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se zde na základní elementy – jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura,… Dotýkají se samotného zařizování místnosti, tak i toho co není vidět a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost i tvořivost. Žáci naší školy měli možnost si pod odborným vedením paní Šárky Kosové všechny nabízené možnosti vyzkoušet a zažít.  Workshop měl velký úspěch, děti odcházely bohatší o nové zkušenosti.

            Děkujeme! Určitě se do Galerie současného umění vrátíme!

 

 


 

ZLATO A BRONZ Z VALMEZU

Jako každoročně i letos se naše škola zúčastnila ve dnech 1.–2.10.2015 Celostátního finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených žáků ve Valašském Meziříčí. Organizátorem soutěže je MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Organizátoři měli plné ruce práce, ale výsledek byl dokonalý. Děkujeme.

Podařilo se nemožné. Poprvé v historii byl poražen Valmez a zlato si odvezla jiná škola, byli jsme to MY v kategorii mladších žáků. HURÁÁÁ! Stejně i kategorie starších žáků předvedla výborné výkony. Bronzová medaile je veliký úspěch v konkurenci 14 škol. Uspěli jsme nejen jako dva silné týmy, ale ceny byly uděleny i nejlepším jednotlivcům celé soutěže M. Bláhové a J. Staňkovi. Ti  si ke zlaté medaili pověsili na krk ještě jednu osobní. Radost z medailí, diplomů a odměn byla obrovská. Kaple školy ve Valmezu, kde se uskutečnilo předávání cen, se třásla vítěznými výkřiky radosti.

Velký dík patří jihočeskému koordinátorovi BESIPu, panu  Václavu Kovářovi. Zajistil nejen perfektní dopravu a provázel nás celou soutěží, ale podílel se také na přípravě našich soutěžících. Medaile jsou výsledkem. Děkujeme za pomoc!

Soutěže se zúčastnilo 12 škol pro sluchově postižené z ČR. Konkurenci zvýšila i mezinárodní účast 2 škol pro sluchově postižené ze Slovenska –  Bratislava, Prešov. Závodníci čestně soutěžili v disciplínách : jízda na kole podle pravidel silničního provozu na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, práce s mapou, testy pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci. Úroveň požadavků jednotlivých disciplín byla velmi vysoká, hodnocení přísné. Boj o co nejméně trestných bodů byl opravdu usilovný. Ale napětí a stres byly vyváženy radostí dětí nejen z účasti na soutěži, ale hlavně ze vzájemného setkání kamarádů z celé republiky, z možnosti být spolu. Volné chvilky byly plné vzájemného porozumění, radosti, smíchu a rozzářených dětských očí. Vždyť proto se tak těšili – setkat se a zasoutěžit si.

Naši reprezentanti získali krásná umístění. A my si hodně vážíme toho, jak statečně bojovali a dokázali, že České Budějovice nejsou snadným soupeřem.

Mladší žáci:  M. Bláhová, L. Hrouzová, D. Jiroušek, J. Staněk

Starší žáci:  T. Holubová, M. Kubera, J. Pavlík, E. Šumová

A za rok? Jedeme dál! Bezpečně!

(Autorky článku: Radka Pechová, Lucie Strusková)

Projektový den: Felix a Maira, chytré hlavičky Zemi rozumí

Ve spolupráci partnerů Klimabündnis Horní Rakousko a Energy Centre České Budějovice a v rámci projektu Klima spojuje – jižní Čechy a Horní Rakousko, společně vznikla interaktivní putovní výstava, která zprostředkovává žákům témata klimatu, energií a deštného pralesa. Tato výstava nám byla zdarma zapůjčena v měsíci září. Společně se školenými pedagogy se žáci seznámili s příčinami změny klimatu, pocitili skleníkový efekt na vlastní kůži, prošli se deštným pralesem a dozvěděli se více o energii i úsporách energií. Výstava byla velice zajímavá hlavně tím, že byla nejen výborně zpracovaná, ale byla pojata prožitkově.

 

SUPERMARKET JINÝMA OČIMA

Dne 5. 10. 2015 žáci II. a III. třídy ZŠ absolvovali výukový program v centru ekologické výchovy Cassiopeia.

Každý z nás byl někdy nakupovat v supermarketu. Tentokrát jsme se na supermarket podívali jinýma očima. Zkoumali jsme reklamní letáky a jejich slogany. Dozvěděli jsme se, jak vznikají slevy, proč jsou nákupní košíky tak obrovské nebo z jakého důvodu jsou sladkosti vystaveny u pokladen a pečivo  až v zadní části obchodu. Viděli jsme ukázky z dokumentárního filmu Český sen. Nyní už víme, co je reklama, že může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová atd. Může nás informovat, lákat ke koupi, ovlivňovat, ale také oklamat. A na to si musíme dát pozor!

                                                                                    (autor článku: Mgr. Eva Hastíková)