Projektový den „Maminkám“

Dne 7. 5. 2015 proběl již druhý ročník projektového dne, věnovaného našim maminkám. Protože si uvědomujeme, jak jsou pro nás naše maminky důležité, vyráběly jsme jim dárečky v dílničkách, abychom jim v neděli mohly s láskou popřát k svátku. Každá maminka dostala upečené linecké srdíčko (pokud tedy neskončilo v našich bříškách dřív, než jsme ho donesly), přáníčko a dáreček v podobě náhrdelníku či náramku. Náhrdelníky a náramky byly z ručně obháčkovaných korálků. Vyrobila je a zároveň nám s těmito dárečky pomohla paní Mylerová. Moc jí děkujeme za nápad i čas. Ti nejzdatnější z nás se naučili i básničku. Společnými silami jsme ještě vyrobily srdíčkový strom. Pověsíme ho vedle vchodových dveří do družiny ve dvoře, aby si každá maminka mohla přečíst vzkazy, které jsme napsaly. Přijďte se podívat. Máme Vás rády, maminky naše. Vaše děti.

Moje maminečka

Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád,
prodej mi tu svoji mámu, dám ti za ní hrad.

Zazvonil bych na to smíchem, jako velký zvon,
nedám ti ji, ani kdybys dával milión.

Neprodám ji, neprodám, ani za nebe.
Nechám si já maminečku jenom pro sebe!

(autor článku: L. Strusková)

VALAŠSKÝ CHROBÁK

Dne 9. 4. 2015 se zástupci naší školy zúčastnili přírodopisné soutěže „O VALAŠSKÉHO CHROBÁKA“ ve Valašském Meziříčí. Družstvo ve složení Mykyta Kamenchuk, Viktorka Sopková a Tomáš Bílek skvěle bojovalo v několika disciplínách. První disciplínou bylo: převádění jednotek hmotnosti a jejich užití v praxi. Druhou disciplínou bylo praktické poznávání motýlů a léčivých rostlin. Ve třetí disciplíně musely být mozkové závity zapojeny naplno, protože se řešil kvíz s tajenkou a vědomosti soutěžící doplnili ztvárněním nádherné Babočky kopřivové z víček od PET lahví. Čtvrtou a poslední disciplínou bylo praktické sázení bylinek do květníku. Vše bylo sledováno bedlivým okem hodnotící poroty a zároveň odborníky ze zahradnického učiliště. Ti se starali nejen o to, aby bylo vše v pořádku, ale také o to, abychom nikde nezabloudili nebo neměli hlad a žízeň. Díky velkému nasazení našich soutěžících a jejich perfektních znalostí, jsme ve Valmezu obhájili ZLATO!!! Děkujeme všem organizátorům soutěže za skvělou organizaci i příjemné setkání. Děkuji soutěžícím za perfektní výkon. Přivezli jsme si nové zkušenosti, krásného keramického motýla s diplomem za 1. místo a vysloužili si pochvalu od paní ředitelky za potlesku našich učitelů i spolužáků.

(autor článku: L. Strusková)

Sportem ku kamarádství

Ve středu 6. 5. 2015 se konaly v Českých Budějovicích Malé sportovní hry. V těchto hrách spolu každoročně měří síly naše škola proti žákům z Plzně. Sportovci se utkávají pouze v atletických disciplínách, které byly měřeny ve sportovním areálu Čtyři Dvory. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a to: dívky, chlapci a první, druhý stupeň. V krásných soubojích vycházeli přece jen průměrně lépe žáci z Plzně, kteří vyhráli tři ze čtyř kategorií, České Budějovice se ale nenechaly zahanbit a v poslední kategorii (chlapci 2. stupeň ZŠ) ovládly všechna medailová místa. Celá akce se nesla v duchu fair play a hlavně v udržování přátelských vztahů mezi oběma školami.

autor článku: Jiří Jeřábek

Cassiopeia – duben 2015

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Žáci II. a III. třídy ZŠ se dne 28. 4. 2015  zúčastnili programu primární prevence v centru ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Prostřednictvím různých aktivit si vyzkoušeli, jak umí spolupracovat, jakým způsobem komunikovat, kdo je vůdčí typ a kdo se raději nechá vést. Pomocí společných zážitků se navzájem lépe poznávali a také si uvědomili, jakou roli hrají ve třídě oni sami. Cílem programu bylo napomoci ke zlepšení vztahů v kolektivu dětí.

autor článku: Eva Hastíková

Školní projekt – Den Země

Ve dnech 16., 20. a 21. 4. 2015 se žáci 2. stupně ZŠ a ZŠ praktické zapojili do projektu DEN ZEMĚ – VODA, VZDUCH.

Během projektu si žáci uvědomili důležitost čistoty vody a vzduchu. Seznámili se s globálnímy problémy s ochranou těchto zdrojů před znečištěním. Jednoduchými fyzikálními a chemickými pokusy si žáci zopakovali vlastnosti vody (př.: vodorovná hladina, povrchové napětí, závislost hustoty vody na teplotě) a vzduchu (př.: rozpínavost, hustota teplého vzduchu, složení vzduchu). Nakonec si žáci změřili kapacitu vlastních plic.

Dne 21. 4. 2015 byla s tímto projektem spojena návštěva KGE PF JU, kde za podpory projektu GAJU byl program zaměřen hlavně na zeměpisné zábavné pokusy spojené s možnostmi vody, vzduchu a Země. Mezi zkoumanými elementy si žáci také mohli zkusit vyrobit seismograf, lávovou lampu, pochopit difúzi látek a jiné.

Tímto projektem jsme oslavili blížící se Den Země.