„Hudba jako barva“

Třetí ročník výtvarné soutěže sluchově postižených žáků proběhl ve dnech 23.4. – 25.4. 2015  pod záštitou ředitelky školy v prostorách Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci.

Letošní ročník  byl pojmenován „Hudba jako barva“.

Patronem tohoto ročníku se stal Miroslav Šnajdr st., jeden z nejznámějších českých výtvarných umělců.  Je celý život hudebníkem. Je celý život malířem. V části svých děl také převádí hudbu do podoby barvy.

Tak jako v předchozích ročnících se soutěže zúčastnila pětičlenná družstva. Součástí soutěže byl koncert vážné hudby, který byl vyjádřen i pomocí pohybu. Žáci potom společně namalovali velkoformátovou malbu, ve které vyjádřili svou představu hudby. V soutěži jednotlivců pak každý výtvarně ztvárnil notový záznam.

Na závěrečné vernisáži proběhlo vyhlášení vítězů. Naše družstvo získalo 3. místo. Děkujeme za krásné prostředí, zajímavé zážitky a těšíme se na další ročník.

                                                                                                   autor článku: Dagmar Černá

 

Návštěva úřadu práce

Dne 8. 4. 2015 se žáci vyšších tříd druhého stupně a žáci odborného učiliště zúčastnili exkurze krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích.

Pan Mgr. J. Beran představil pobočku úřadu práce v ČB a seznámil žáky s:

-         strukturou úřadu práce

-         nabídkou pro ty, kteří služby úřadu práce chtějí využít

-         evidencí volných pracovních míst (nabídka i na internetu)

-         evidencí uchazečů o zaměstnání

-         potřebnými doklady pro žádost o zaměstnání

-         pravidly evidence na úřadu práce (práva a povinnosti)

-         EURES služby

Děti získaly základní představu o činnosti úřadu práce a možnostech, které jsou touto cestou nabízeny. Žáci měli možnost pocítit atmosféru této instituce v úřední den, kdy chodby byly plné klientů.

Moc děkujeme panu Mgr. Beranovi za vstřícný přístup a vyčerpávající výklad.

Za zprostředkování návštěvy úřadu práce děkujeme i řediteli pobočky
Ing. I. Loukotovi.
DĚKUJEME!