MOTIVAČNÍ PROTIDROGOVÁ PŘEDNÁŠKA

19. 3. 2015

Přednášel Dominik Nekolnýprofesionální sportovec, mistr světa v BMX, představitel životního stylu „Straight Edge“ (život bez drog, alkoholu a tabáku).

Přednáška byla velmi neobvyklá a žáci ji sledovali s velkým zaujetím.

Dominik nejprve žáky seznámil s životním stylem bez drog a zdůraznil důležitost mít v životě nějaký cíl, jít za ním a snažit se ho dosáhnout. On sám to dokázal a stal se mistrem světa v BMX. Nenásilně tak ukázal, že existují i jiné možnosti, než jsou drogy, alkohol a tabák.

Předvedl svou BMX show, za kterou jsme jej odměnili bouřlivým potleskem.

Potom ještě hovořil o tom, co mu životní styl bez drog dal a že není potřeba ničit si tělo jen proto, abychom se dokázali bavit a cítit se „cool“!

Po skončení přednášky si všichni ochotně vystáli frontu na Dominikovu fotografii s podpisem!

                                                                                                   autor článku: Eva Hastíková

Rozmanitá Afrika – 19. 3. 2015

V průběhu výukového programu si žáci uvědomili, že Afrika je velmi rozmanitý kontinent a mnoho místních obyvatel tu řeší každý den nelehkou finanční situaci, nedostatek vody a další problémy plynoucí z chudoby.

Žáci byli rozděleni do skupinek. Byl jim předložen konkrétní příběh rodiny z Tanzanie, dostali k dispozici určitý obnos peněz, který tvoří celkový příjem rodiny, kartičky s nabídkou zboží a služeb s cenami. Jejich úkolem bylo rozmyslet, za co by své peníze utratili a následně zdůvodnit proč.

Poznali, že chudoba je stav, který neumožňuje člověku žít důstojný život, uspokojit základní životní potřeby. Chudoba neznamená jenom nedostatek finančních prostředků potřebných pro život. Chudí lidé nemají často k dispozici nezávadnou pitnou vodu, přístup alespoň k základnímu vzdělání, ke zdravotnickým službám, žijí v sociálním vyloučení (nemají možnost podílet se na životě společnosti) apod.

                                                                                                   autor článku: Eva Hastíková

VESELÉ ZOUBKY

5. 3. 2015 proběhla na naší škole akce DM Drogerie Markt „Veselé zoubky.“ Akce byla určena prvňáčkům. Děti si nejprve popovídaly, jak si čistí zoubky, jak často, co k tomu potřebují. Potom si každý vyzkoušel na maketě, jak správně zoubky čistit. Vyzkoušely si také vyhledávat správné odpovědi na otázky a přiřazovat je k obrázkům na tabuli.

To nejlepší přišlo nakonec. Každé dítě dostalo malý dáreček. Akce byla velmi zajímavá a dětem se moc líbila.

                                                                                                   autor článku: Dagmar Černá

Dar Motorfansu

Dne 10.3.. jsme se všichni sešli v tělocvičně školy ke krásné příležitosti. Zastupitelé Motorfans (Pajky a Dračice) předali škole peněžní hotovost ze sbírek (45 000,-). Zároveň přinesli dětem pěkné dárečky. DĚKUJEME!!!

Triky a kouzla ve fyzice a chemii

V rámci projektu „Maškarní karneval“ v pátek 27. 2. 2015 ve škole proběhl den s triky a kouzly z fyziky a chemie.

Dokázali jsme si, že je možné v papírové pánvičce usmažit vejce nebo uvařit zeleninu v balónku. Seznámili jsme se s různými typy tajného písma. Viděli jsme hořet šťávu pomerančové kůry nebo donutili vejce plavat. Přírodovědné dovádění ukončil hořící kapesník, který neshořel.

Většina žáků byla nadšena a s fyzikou i chemií se pěkně bavila.

Maškarní bál – 24. 2. 2015

Přípravy na maškarní bál jsou už zase tu. Je třeba vyrobit masky, vyzdobit tělocvičnu, vybrat písničky a vymyslet soutěže. Během příprav na maškarní bál se žáci seznámili s tradicemi masopustu, co to masopust vlastně je a proč se slaví.

Po jarních prázdninách v úterý 24. 2. 2015 se na naší škole konal maškarní bál, na který se všichni moc těšili.

Masky se všem moc povedly. Děti si užívaly soutěží, her, hudby a tance. Nechyběly sladké odměny a drobné dárečky.

 autor článku: J. Bartošová

Sponzorský dar Motorfans ČB

Ve čvrtek 26. 2. 2015 o přestávce čtvrtfinálového hokejového utkání play-off ČEZ Motor ČB a HC Benátky n/Jizerou předal spolek Motorfans (sdružení občanů za účelem podpory, propagace a fandění hokejovému klubu ČB) naší škole šek na krásných 45 000,-.

Fanouškové peníze shromáždili prodejem vlastních originálních kalendářů, sbírkou při výjezdu do Jihlavy a při 4. hokejovém plesu Motorfans.

Částka bude naší školou využita na organizaci Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků.

DĚKUJEME!!!