Ježíšek naděloval v předstihu

Ježíšek měl letos v naší mateřské škole zdatného pomocníka v osobě pana Opekara. V předstihu a s velkou rychlostí nám do školky nadělil tolik potřebnou lednici. Stačilo se zmínit na vánoční besídce a druhý den dopoledne jsme do lednice již ukládali vánoční cukroví. DĚKUJEME!

Dárky z Magistrátu města České Budějovice

Dne 12. 12. navštívil naši školu Ing. Jaromír Talíř, náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Předal paní ředitelce Mgr. Ivaně Macíkové vánoční dárky pro děti naší školy.

Děti  mu  na oplátku zahrály vánoční scénku  a  všichni jsme si společně zazpívali koledu.

                                                                                                 (autor článku: Dagmar Černá)

Vánoční besídka

Vánoční besídka se konala ve čtvrtek 11.12.2014 od 15 do 16 hod. v tělocvičně naší školy. Byli pozváni rodiče, zaměstnanci i bývalí zaměstnanci školy, kamarádi, přátelé a sponzoři, kteří naši školu podporují. Na besídce vystoupili děti z naší mateřské školky, žáci prvního a druhého stupně naší základní školy.

Myslím, že se nám všechna vystoupení povedla a besídka se všem líbila. Celá besídka byla zachycena na kameře a fotkách. Je na nich vidět, že všechny účinkující vystupování bavilo, a že se bavili i diváci.

Po besídce byli všichni pozváni na punč do školní kuchyňky. Punč byl výborný, sešlo se hodně lidí a pro všechny to jistě bylo příjemné setkání.

Přejeme všem klidné Vánoce a do Nového roku hlavně zdraví.

                                                                                             (autor článku: Jitka Martinková)