Celoškolní pobyt v přírodě na Šumavě

Škola v přírodě nás baví!

V tomto školním roce jsme měli díky firmě Acerostar s.r.o., sponzorovi naší školy, veliké štěstí.  22. – 26. září jsme vyrazili na dlouho očekávaný pobyt v přírodě na Šumavu do hotelu Kuba v Kubově Huti.  Každý den provázel pestrý program. Snažili jsme se prozkoumat každý kousek nádherné šumavské přírody.  Každá skupina si volila výlety podle svých možností a schopností. Děti z mateřské školy stihly během pobytu objevit svět skřítků a najít poklad. Většina z nás zdolala vrch Boubín, navštívila studánky s dobrou vodou, prohlédla zámek ve Vimperku s vynikající cukrárnou, prozkoumala okolí Horní Vltavice a Soumarského mostu a v neposlední řadě si zkusila hru na vojáky v nedalekém, vojenském bunkru. Mezi další výlety patřila například alej Smíření, Boubínské jezírko a osada Arnoštka.

Abychom se nenudili po návratu z výletů, následoval další program v podobě sportovních klání, her nebo kultury. Mezi nejoblíbenější patřilo samozřejmě koupání v hotelovém bazénu a pyžamový bál.

Všichni si školu v přírodě užili. Vzájemně jsme se poznali, hodně se nasmáli a děti snad pochopily, že jejich učitelé a vychovatelé nejsou žádní, nudní „suchaři“.

Teď už jen doufáme, že budeme mít to štěstí a za rok budeme prozkoumávat krásy Čech zase někde jinde …

autor článku: L. Strusková

Zážitkový program “Drogová problematika”

Dne 6. 10. 2014 se žáci II. stupně ZŠ a OU zúčastnili
zážitkového programu „Drogová problematika“

Tento program interaktivně poučil žáky o rizicích návykových látek.

V rámci hry a následné diskuse hledali důvody, proč lidé drogy užívají, proč ne a jaké mohou být následky užívání drog. Žáci postupně objevovali důvody, proč se návykovým látkám vyhýbat a formulovali své postoje k nim.

Došlo i na „divadlo“, kdy dobrovolníci sehráli scénky, jak odmítat drogu nabízenou kamarádem, a zamýšleli se, jak reagovat v takové situaci.

Nakonec došlo i na simulaci soudního líčení. Žáci si rozdělili role, soudce hrál pan učitel Ryjáček. Obžalovaný byl viník autonehody, při které zemřel člověk. Proti němu stál u soudu člověk, který autonehodu nezpůsobil, ale řídil auto pod vlivem drog. Aktéři i přihlížející se zamýšleli nad průběhem obžaloby i obhajoby. Všechny hra bavila a sledovali ji s velkým zaujetím!

Věříme, že si žáci tento program užili !!!

Děkujeme paní Mgr. Martině Ambrožové, která si pro nás tento program připravila.

 autor článku: Eva Hastíková

Dopravní soutěž Valašské Meziříčí

BRONZ Z VALMEZU PODRUHÉ

Jako každoročně i letos se naše škola zúčastnila ve dnech 3.– 4. 10. 2014 Celostátního finále dopravní soutěže mladých cyklistů sluchově postižených dětí ve Valašském Meziříčí. Naši reprezentanti opět získali krásná umístění. Bronzová medaile v kategorii mladších žáků byla, po dvoudenním vypětí a snaze, velkým překvapením a zaslouženou odměnou. Radost z medailí, diplomů a odměn byla obrovská, důvod k oslavě jasný. Kategorie starších žáků se též umístila na pěkném 6. místě, což je vzhledem k velké konkurenci také velmi dobrý výsledek.

Organizátorem soutěže je MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, které patří velký dík za velmi zdařilý průběh celé akce a za možnost dětí aktivně si společně prožít dva úžasné dny.  Záštitu nad dopravní soutěží převzalo Ministerstvo dopravy ČR, BESIP a město Valašské Meziříčí.

Obrovské poděkování v letošním roce patří krajskému koordinátorovi Václavu Kovářovi, který v rekordním čase sehnal sponzorsky dopravu osobními automobily. To se nám to pěkně, bezpečně a pohodlně jeloJ Pan Václav Kovář, společně s Tomášem Bumbou, nás nejen bezpečně dovezli, ale zároveň při nás stáli a pomáhali nám při soutěžení.

Soutěže se zúčastnily školy pro sluchově postižené nejen z ČR, ale konkurenci zvýšila i mezinárodní účast škol pro sluchově postižené ze  Slovenska (Bratislava, Prešov). Závodníci čestně soutěžili v disciplínách: jízda na kole podle pravidel silničních provozu na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, práce s mapou, testy pravidel silničního provozu a poskytování první pomoci. Úroveň požadavků jednotlivých disciplín byla velmi vysoká, hodnocení přísné. Boj o co nejméně trestných bodů byl opravdu usilovný. Ale napětí a stres byly vyváženy radostí dětí nejen z účasti na soutěži, ale hlavně ze vzájemného setkání kamarádů z celé republiky, z možnosti být spolu. Volné chvilky byly plné vzájemného porozumění, radosti, smíchu a rozzářených dětských očí. Vždyť proto se tak těšili – setkat se a zasoutěžit si.

Prostě jsme dobří!

A za rok? Jedeme dál! Bezpečně! :-)

autoři článku: L.Strusková, R. Pechová