Pobyt v Chorvatsku

Na začátku léta 2014 se 14 dětí z MŠ, ZŠ a SŠ a dětského domova pro sluchově postižené v Českých Budějovicích zúčastnilo zájezdu do Chorvatska. Samotné moře bylo pro děti obrovským zážitkem, kde se mimo jiné učily potápět a šnorchlovat. Zpět se děti vrátily plné dojmů z nových situací a neznámých míst. Velké díky patří organizaci paní Olgy Havlové, bez jejíž intervence by tento zájezd nebyl možný.

(autor článku: Jiří Jeřábek)

HURÁ DO ZOO

V sobotu 14. června 2014 se uskutečnil mimoškolní výlet, pro děti ze školní družiny a jejich rodiče, do ZOO na Hlubokou.

Prožili jsme pěkné odpoledne se zvířátky, pohráli si na dětském hřišti a nechyběla ani soutěž!

Každý, kdo splnil všechny připravené úkoly, toho čekalo na závěr malé překvapení J.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili, a budu se těšit na další společné setkání.

Martina Predigerová – vychovatelka školní družiny

Poznávej s Igráčkem

Tak se jmenovala interaktivní  výstava v nákupním středisku IGY, kterou jsme 9. 6. 2014 navštívili. Na dvanácti výstavních panelech panáček Igráček dává možnost dětem i dospělým získat mnoho užitečných a zajímavých informací z říše zvířat, optiky, mechaniky, zvuku, zeměpisu, lidském těle,  dopravě,  mechanice.  Děti poznávaly hravou formou co je to optický klam, jak vypadá panoramatické zrcadlo, jak funguje elektromagnet.  Samy si vyzkoušely vázání uzlů a také správně podle návodu uvázat pánskou kravatu nebo zavázat tkaničky u velké boty pomocí kleštiček.  Díky této krásné výstavě jsme zažili spoustu zábavy a legrace.

                                                                                              (autor článku: Mgr. J Bartošová)

 

 

 

Dětský den

Dne 30. 5. 2013 proběhl v naší škole Dětský den. Zúčastnily se ho děti ze všech tříd, mateřské školy a klienti SPC. Akce probíhala nakonec v budově, kde bylo připraveno několik stanovišť. Na každém děti plnily různé úkoly – například házení míčkem na terč, hádání předmětů, skládání puzzlí, chytání rybiček… Děti si užily legrace a na všem se dostalo odměny, ať už ve formě dárků anebo sladké.

Tímto děkujeme jako hlavnímu sponzoru E-on, za poskytnutí odměn pro děti.  Zajištění takovýchto akci je náročné nejen po stránce organizační, ale především finanční, a proto si těchto podpor velmi vážíme. Hlavní prioritou, je pro nás, aby si akci děti užily, což se dovolím si říci, splnilo.

Ještě jednou děkujeme.

Za kolektiv celé školy, uč. MŠ: Bc. Zuzana Hořejší

Posuďte ve fotogalerii: [Album nenalezeno]

Divadlo Spejbla a Hurvínka – 3. 6. 2014

Jak s Máničkou šili všichni čerti – ZADÁNO pro neslyšící

„To je k uzoufání, nosit stále ty samé, staré a nemoderní šatičky,“ vzdychá Mánička a se závistí si prohlíží své spolužačky, pyšnící se modely podle poslední módy. Za jejich kamarádství a za krásné šatičky by dala cokoliv. Přátelství Hurvínka, lásku bábiny a snad by se upsala i samotnému čertu. Od přání ke skutku není daleko. Stačí nastoupit do tramvaje a vydat se do Ďáblic. Do samého pekla, kde šijí všichni čerti…
Jakou cenu by za splnění svých přání musela Mánička zaplatit a jak to nakonec dopadne, se děti dozvěděly ve hře plné písniček, excelentně tlumočené do znakového jazyka tlumočnicí Naďou Dingovou.
Rozzářené oči, rozesmáté tváře dětí a závěrečný aplaus třepotajícíma se rukama, byly jasným vyjádřením divadelního zážitku – představení přineslo radost, smích a potěšení. Divadlo Spejbla a Hurvínka opět zazářilo a splnilo očekávání dětí i dospělých.

Děkujeme :-)

(autor článku: Radka Pechová)

Nikův dar

Občanské sdružení THEIA  uspořádala ve spolupráci se společností E-ON Česká republika 5. ročník soutěže pro žáky 2. stupně základních škol a žáky víceletých gymnázií na území Jihočeského kraje na téma: VIRTUÁLNÍ SVĚT NEBO REALITA? Cílem bylo vytvořit plakát libovolnou technikou, který nejlépe vystihuje název soutěže.

O. s. THEIA v naší škole již realizovala některé z preventivních programů, které se tohoto tématu týkají, a soutěží tak navázala na prevenci násilí, zejména šikany a kyberšikany. Velice nás potěšilo, že tuto soutěž vyhrál žák 8. třídy naší školy NIK KAMENCHUK, který svou práci nazval: „Past na člověka“.

Cenu za 1. místo převzal dne 24.5.2014 na Bambiriádě v Českých Budějovicích.

Nik ale počítač doma má, a proto se rozhodl, že ten vyhraný věnuje dětem v dětském domově při naší škole a tak učinil 2. 6. 2014.

Niku, děkujeme!!!    :-D

(autor článku: Eva Hastíková)

Dětský den ve Vidově a ve Stromovce

V sobotu 31. 5. byl připraven Dětský den pro děti z Vidova. A my tam byli pozváni také. Po zahájení vystoupil s několika scénkami kroužek pantomimy, který několik let funguje při naší škole. Scénky se líbily a účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. A pak to začalo. Stříleli jsme z kuše, ze vzduchovky, předvedli, jak jsme rychlí a obratní, jezdili jsme na koni, chytali ryby. Atrakcí bylo mnoho. Všech jsme se zúčastnili a obstáli na výbornou.

V neděli 1. 6. odpoledne jsme šli na vycházku do Stromovky a nestačili se divit. Po trávníku se proháněl slon, medvěd, opice, žirafa, zebra, spousta zvířátek a taky dětí. Dost se nám ulevilo, když jsme zjistili, že jsou plyšoví, nechají se pohladit a mají pro děti připraveny různé hry, soutěže a také sladkosti. I tady probíhal Den dětí s názvem Máme rádi zvířata. A to my tedy máme. Také jsme to dokázali.

(autor článku: Alena Čechová)

MDD

Jako každý rok jsme i letos, uspořádali pro naše žáky, ke Dni dětí,  den plný soutěží a zábavy.  Vzhledem k počasí se vše konalo v budově školy. Pro větší děti byl připraven turnaj v přehazované, malé děti soutěžily v různých disciplínách. Samozřejmě za každou soutěž byly odměněny sladkostí nebo drobnými dárky.

Ke svačině děti dostaly krásně upečené, voňavé špekáčky a limonádu. Atmosféra byla báječná, děti se nemohly soutěží nabažit a stanoviště obešly hned několikrát. Ani dětem, ani dospělým se nechtělo tento den ukončit.

Již teď se těšíme na příští rok!

                                                                                                           (autor článku: D. Černá)