Projekt „Bezpečně na Internetu“- pondělí 28. 4. 2014

Projekt „Bezpečně na Internetu“ vznikl s cílem ukázat studentům druhého stupně ZŠ a ZŠP  mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. Hravou formou a pomocí filmů „Seznamte se bezpečně“ a „Křečci v síti“ studenti odhalili nebezpečí a rizika, která jim Internet nabízí. Pochopili, že na druhé straně nemusí sedět pouze kamarád, ale také velice nebezpečný člověk. Zjistili, kdo jim v případě nebezpečí může pomoct nebo jak se mají bránit. Na základě dotazníku jsme si ověřili, co všechno si musíme pamatovat a všechno shrnuli do důležitých deseti bodů.

Desatero bezpečnějšího Internetu

 1. Nezapomeň: opatrný internetový surfař je inteligentní surfař!
 2. Nedávej nikomu adresu ani telefon! Nevíš, kdo se skrývá za obrazovkou!
 3. Neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, nesděluj svůj věk!
 4. Udržuj heslo své internetové schránky v tajnosti, nesděluj ho ani kamarádovi!
 5. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily!
 6. Nedomlouvej si schůzkou po Internetu, aniž bys o tom řekl alespoň jednomu z rodičů.
 7. Pokud Tě nějaký obrázek nebo e-mail šokuje: okamžitě opusť webovou stránku.
 8. Svěř se dospělému, pokud Tě Internet vyděsí nebo přivede do rozpaků!
 9. Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy!
 10.  Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš!

Závěr projektu patřil zapojení se do soutěže „ Virtuální svět nebo realita“, kterou pořádá krizové centrum Theia v Českých Budějovicích. Byl to prima den. Hodně jsme se dozvěděli a naučili a možná i něco vyhrajeme :-)

Z akcí 3. DD

Výlet do Třeboně

Při plánování našich výletů nás zaujal název výstavy Amarylis a skleněný svět. Výstava se konala v prostorách zámku v Třeboni, tak jsme se tam vydali. A nebyli jsme zklamáni. Některé květiny, přivezené až z Afriky, byly naaranžovány do nádherných kytic. Škoda, že nemůžete cítit i jejich vůni.

 

Výlet z Třísova do Holubova

Krásné slunečné počasí nás zlákalo na turistický výlet. Tentokrát jsme se vypravili z Třísova do Holubova. Po cestě jsme se zastavili na zřícenině Dívčí kámen, kde byl připraven pro návštěvníky zábavný program.

 

Den otevřených dveří Českého rozhlasu

26. dubna 2014 probíhal v rozhlase Den otevřených dveří Českého rozhlasu. To jsme si nemohli nechat ujít. Prohlédli jsme si vysílací studia, ukázky práce se zvukovým záznamem a rozhlasový archiv. Prohlídkovou trasou nás provedl redaktor Filip Černý.

(autor článku: Alena Čechová)

Pouť na Dobré Vodě

Ve středu 16.4. jsme s dětmi přijali pozvání paní Navrátilové a jejích kolegů k bezplatné návštěvě pouťových atrakcí na Dobré Vodě. U kostela Panny Marie se tradičně koná na Velikonoce “Dobrovodská pouť.”

Předpověď počasí nevypadala příznivě, mělo dokonce sněžit. Nakonec nám přálo štěstí. Teplota se sice pohybovala okolo pěti stupňů, ale neobjevily se žádné srážky a dokonce vysvitlo i sluníčko.

Po příjezdu na pouť se všechny děti vrhly k AUTODROMU. Imitace řízení auta bavila malé i větší děti, zapojili se i pedagogové. Část dětí se pak svezla na LABUTÍCH a AUTÍČKOVÉM KOLOTOČI.

Starší, odvážné děti zaujaly adrenalinové atrakce.Nejnáročnější z nich byla EXTREME,ale ani dvě další atrakce BREAK DANCE a ROTUJÍCÍ LAVICE , nenechaly nikoho na pochybách, že se mohou řadit k adrenalinovým zážitkům.

Díky pouťovým atrakcím na Dobré Vodě prožili děti i pedagogové mnoho nových zážitků. Spokojené úsměvy dětí a pedagogů jsou zachyceny na fotkách.

Děkujeme za milé pozvání a péči všem zaměstnancům, kteří se o nás při provozu jednotlivých atrakcí starali.

                                                                                                           (autor: Jitka Martinková)

Z výletů 3. DD

8. března jsme navštívili našeho bývalého spolužáka a kamaráda Petra Do, který nyní bydlí v Jindřichově Hradci. Petr nás srdečně přivítal a provedl nás svým domovem. Vyprávěl o nových kamarádech. Překvapilo nás, že si vše dívky a chlapci obstarávají sami, pouze za asistence paní vychovatelky. Vaří si, perou, uklízejí. Odpoledne nás Petr provedl centrem města. Počasí nám přálo, slunce svítilo a nám se výlet moc líbil.

(autor článku: Alena Čechová)

PALETA TICHA – ” MALBA SVĚTLEM “

Ve dnech 10.-12.4.2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili v Olomouci II. ročníku výtvarné soutěže s mezinárodní účastí.

Pro děti byl připraven pestrý program. Navštívili jsme významné olomoucké stavby v centru města, ve kterých se nachází zajímavé vitráže. Potom byl zadán soutěžní úkol, vytvořit návrh vitráže ve skutečné velikosti a poté jej realizovat přímo na okno budovy školy. Děti pracovaly s velkým zaujetím a všechna družstva vytvořila krásná díla, která zůstanou po dlouhou dobu ozdobou olomoucké školy.

Ocenění vítězů provedla komise vedená olomouckým malířem panem Janem Jemelkou. Z Olomouce jsme si přivezli diplom za účast, upomínkové předměty a krásné zážitky.

                                                                                ( autoři článku: D. Černá, E. Hastíková )

Projekt FÍHA-DÝHA

Naše mateřská škola se zapojila do celorepublikového projektu FÍHA-DÝHA.

Něco o Projektu:

Celorepublikový projekt FÍHA – DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém životě. Dřevo totiž bývá často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak umělými materiály.

Hlavní náplň projektu

 • Na vzorcích dýh děti poznají rozmanitost dřeva, jeho vlastností a využití napříč všemi obory.
 • Děti / studenti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie.
 • Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.
 • Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro předměty denní potřeby a interiérové prvky.

Projekt nás a naše děti zaujal a rádi jsme této možnosti využili. Balík jsme dostali zdarma, čehož si vážíme a děkujeme. Dýhu jsme využili na výtvarné účely, ale můžeme jí použít i na další náměty (např. při sluchových, pohybových cvičeních, hry venku..aj.) Těšíme se na další práci.

Odkaz na webové stránky, kde uveřejnili naše zaslané fotografie

[Galerie nenalezena]