Bezpečný start do školního života

V úterý 7. ledna na naší školu opět zavítaly lektorky z občanského sdružení  Theia. Pro  žáky  I. stupně byl připraven program  -  Bezpečný  start  do  školního života, který napomáhá k odbourávání individualismu, zvládání vzájemné komunikace, zapojování dětí do kolektivních činností, potlačování rozdílnosti mezi vrstevníky a nevyčleňování ostatních dětí z kolektivu pro jeho názory a sociální postavení.

Malé žáčky nejdříve čekala pohádka o dvou kačenkách, které se chtěly spolu kamarádit, ale nevěděly jak na to. Děti hravou a nenásilnou formou poznávaly, jak se mají chovat správní kamarádi, jak mezi sebou komunikovat a také, že je lepší chovat se k ostatním dětem slušně a přátelsky a nikomu neubližovat. Po pohádce žáci kreslili školu podle svých představ, co by si ve své škole nejvíce přáli. Všem se kresba moc povedla. Na závěr pracovali žáci ve dvou skupinkách a společně tvořili zvířátka z modelíny. Učili se navzájem spolupracovat, komunikovat. Všem se přednáška moc líbila.

Pro žáky II. stupně byl připraven program na téma Životní hodnoty, který je zaměřen na prevenci kriminality dětí základní školy. Lektorky posilovaly vytváření přátelských vztahů v kolektivu a postojů k autoritám rodičů a pedagogů. Žáci formou besedy a uváděním konkrétních situací měli možnost zamyslet se nad otázkou vlastní budoucnosti a svými plány do života.

                                                                                (autor článku: Jaroslava Bartošová)

Tři králové v naší škole

Tři   králové byli  podle  Bible  mudrci  z  Východu,  kteří  kromě   jiných  věd  znali mnoho o hvězdách. Podle hvězd poznali,  že se má narodit nový, mocný král. Chtěli ho také uvítat. Nesli mu dary. Podle jasně svítící hvězdy došli až k Betlému, kde se v obyčejné stáji opravdu narodilo dítě, které dostalo jméno Ježíš. Králové mu předložili dary a věřili, že bude velkým králem.

7. ledna  2014  však  tito  králové  navštívili  i  naši  školu. Zašli do každé třídy a pozvali děti i učitele na společnou schůzku do tělocvičny. Zvlášť menší děti měly oči navrch hlavy. Králové nesli dary – myrhu, kadidlo a zlato, na hlavě vysoké koruny, oblečeni byli v dlouhých bílých řízách. Pomalu a důstojně kráčeli na svolanou schůzku.

Tito naši králové přítomné seznámili, proč slavíme svátek Tří králů, a co se přihodilo před 2000 lety. Na to králové důstojně odešli a žáci s učitelkami se vrátili do tříd. Tam si spolu mohli popovídat “jak to bylo” podle Bible.

Nad hlavními dveřmi školy nám králové zanechali nápis K+M+B. Tato jména mohou připomínat jména králů nebo latinský význam “Ať Kristus chrání tento příbytek”.

                                                  (autor článku: Jaroslava Hromková)